lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Nizar Qabbani

Nizar Qabbani
Från nostalgisk kärlekspoet till diktare med orden som vapen

Dikter tolkade från arabiska till svenska av Bo Holmberg och Cecilia Persson

Bokförlaget Tranan
Nizar Qabbani

Nizar Qabbani (1923-1998) är en av arabvärldens mest uppskattade poeter i modern tid. Som syrisk diplomat född i Damaskus levde han ett kringflackande liv med posteringar i Kairo, Ankara, Peking och Madrid. Från slutet av 1960-talet försörjde han sig som poet och publicist. Med Beirut som bas turnerade han i många länder. Under sina sista år bodde han i London.

Qabbanis målande kärlekspoesi har vunnit stor popularitet och spridning inte minst genom talrika tonsättningar och framföranden av arabvärldens ledande sångare. Men han är mer än en älskad kärlekspoet. Han är även en djärv politisk provokatör som med skärpa kritiserar rådande missförhållanden i världen.

Här presenteras för första gången en sammanhållen antologi med Nizar Qabbanis poesi i svensk tolkning. Tonvikten ligger på hans kraftfulla och kompromisslösa politiska exildiktning.