lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier

Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier

Jana Holsanova

Norstedts 2010
Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier

Vi tänker gärna på läsning som något vi gör i avskildhet med en bok eller tidning i händerna. Men numera möts vi ständigt av texter var vi än är: i hemmet, på tunnelbanan, på jobbet, på Internet. Och texterna består inte bara av löptext, utan allt oftare också av bilder, grafik, listor, citat, länkar etc. Vår textvärld har förändrats radikalt och läsningen med den, men vi lever fortfarande kvar i gamla föreställningar om vad läsning är.

Det här är en bok som skärskådar traditionella uppfattningar om läsning i ljuset av ny forskning. Jana Holsanova och hennes kollegor har studerat läsprocessen med hjälp av avancerad ögonrörelsemätning och kan visa hur vi faktiskt läser i olika medier. Här presenteras forskningsresultaten för första gången för en bredare läsekrets.

I boken ges dessutom rekommendationer för hur vi skapar mer läsvänliga texter.