lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Min frihet

Min frihet

Björn Larsson

Norstedts
Min frihet

Mitt behov av frihet är inte bara ett djupt känt behov, ja, till och med en passion. Det är också något övervägt och genomtänkt som idag är en omistlig del av mitt sätt att tänka och leva. Det är knappast överdrivet att säga att jag har tillbringat mycket av min tid de senaste tio åren med att rationellt försöka förstå det instinktiva och oreflekterade behov av frihet som jag haft sedan jag var barn, på ungefär samma sätt som jag försökte formulera i ord vad som låg bakom min vägran att göra värnplikten eller vad det är som drivit mig att ägna hela mitt vuxna liv åt litteraturen.
Björn Larsson


Röster om Min frihet

”Man föds inte fri, man blir det”, och det räcker inte med att önska sig att man är fri, att drömma om det eller att ha en känsla av att verkligen vara det: att vara fri är en ständig och prekär erövring, som måste pågå ett helt liv. Och det är sitt liv som Björn Larsson denna gång väljer att berätta som exempel, hur han tillkämpade sig den frihet som sedan blev en klangbotten i alla hans romaner och den röda tråd som förenar alla hans romangestalter, om det så är piraten Long John Silver, Inga Andersson eller gårdfarihandlaren i drömmar, sjökaptenen Marcel. Även om han redan i Från Vredens Kap till Jordens Ände berättade hur ett nomadiskt och kringflackande liv ombord på en båt, långt ifrån konventioner och det överflödiga, kan vara ett motmedel mot vanans och normernas slaveri, så tränger Larsson här ännu djupare ner i sin livsfilosofi. Från barnet som inte sörjer sin fars död, till eleven som skolkar för att studera på egen hand, den unge mannen som väljer fängelset hellre än värnpliktens blinda lydnad, författaren som slits mellan önskan att leva och att skriva, genom de ständiga resorna mellan land och hav, verkliga vänskaper och en kärlek som sätter hans inneboende självständighet på svåra prov så erbjuder oss Larsson här en bild av sitt liv, inte för att ge en förskönande bild av sig själv, utan tvärtom för att med en absolut uppriktighet och stringens som i sig redan är en lektion i intellektuell frihet delge läsaren vad livet har lärt honom på vägen. Att frihet kräver jämlikhet och ömsesidighet, att man inte kan vara fri utan fantasi och frömmar. men också realism och självdisciplin, att friheten kräver ett mått av ensamhet och att den måste ingå kompromisser med kärleken, att den främsta egenskapen hos dem som har ett stort frihetsbehov är mod: att inte göra som alla andra, inte följa modet, ikläda sig uniform eller hyckla, men också att i en tid av individualism och konformism våga höja rösten till förmån för behovet av vänskap, tolerans och solidaritet.
(Emilia Lodigiani, förläggare Iperborea)

En bok som måste läsas och läsas om för att inte glömma frihetens värde och att vi ständigt måste försvara den.
(Il Sole 24 ore)

Man löper en risk att bli skeptisk eller perplex inför hur han hanterar sin frihet om man inte säger det som författaren Björn Larsson inte själv kan säga i sin bok, utan att framstå som fåfäng, nämligen att han intellektuellt är en exceptionell person. Akademiker, författare, kritiker, filolog, översättare från danska, engelska och franska; dessutom talar han italienska och spanska. Oceanseglare, Médicispriset för Drömmar vid havet (1999); det är inte heller han som kommer att missta en ancien voilier för en voilier ancien eftersom han är upphovsman, på franska, till en studie om adjektivets placering före och efter sitt substantiv. Som svenskspråkig författare hade han lovat sig själv att aldrig skriva ett litterärt verk på ett annat språk än sitt eget. Men fri att bryta med sina egna föresatser så har han skrivit Besoin de liberté på franska. Den yttersta friheten är att ge sig själv gränser att överskrida. Som en utmaning, av nöje. Larsson har vunnit sitt vad, för boken är skriven i en klassisk stil, klar, precis och harmonisk. […] Björn Larsson har skrivit intensiva och djupborrande sidor om förhållandet mellan kärlek och frihet. Deras rivalitet, motsägelser och konkurrens. Hans behov av frihet är större än hans behov av kärlek. Somliga kommer att kalla honom för egoist. Han är sannolikt inte så lätt att leva med. Men han är absolut uppriktig och stringent: hans frihet upphör exakt vid den punkt där andras börjar.
(Bernard Pivot, Journal du dimanche, 12 februari 2006)

Den självständighet som han medvetet har tillskansat sig får sina riktiga proportioner när den hålls upp mot toleransen. Ingen frihet kan blomma ut på andras bekostnad. Men utan föreställningsförmåga blir friheten meningslös. Kapitlet om litteraturen och fantasin är enastående. Mitt emellan självbiografin och essän är det en gränslös njutning att läsa Besoin de liberté. En unik och intelligent bok.
(Frédérique Bréhaut, Le Maine libre, Le Courrier de l’Ouest)

Hur bli fri? Författaren besvarar frågan med stor uppriktighet och klarsynthet. En bok som andas livsglädje och som dessutom innehåller vackra sidor om vänskap.
(Le Télégramme)

Björn Larssons läsare lånar varandra hans böcker med ett slags leende hängivenhet. För somliga som vill kasta förtäjningarna är Från Vredens Kap en bibel. Med Min frihet återkommer Larsson för att förklara vad friheten grundas i. Denna undflyende önskan att vara fri. Från tragedin i hans barndom, genom irrfärder, vänskaper och kärlek, upprättar Larsson en karta över den fria människan. Det vill säga en öppen man, som inte är rädd att konfrontera sig med världen. Allt, utom en egoist…
(Stéphane Guibourgé, Le Figaro)