lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Melancholie

Melancholie
och andra dikter

Daniel Möller

Melancholie

Kom’ ann medh Wälde/ Wett/ medh Skönheet/ rijka Stater,
Ehr Werld är öfwer alt en änderligh Theater,

Dher Döden spelar jämpt hin ypperste Person/
Och Sorgen slår sitt Tiäll näst Lyckans stålta Thron.

Olof Wexionius (1656–1689) hör till våra allra första barockpoeter.  
Trots ett språk fyllt av bilder och ordvändningar som gör honom till en  
av de mest fascinerande författarna i den svenska barocken, är han idag  
nästan helt bortglömd. Här presenteras ett fylligt urval av hans poesi,  
med den praktfulla förgängelsemeditationen ”Melancholie” i centrum. Vi  
förflyttas till kyrkogårdarnas benhus, där dödens demokrati slutligen  
råder och där man inte längre kan skilja kungen från herden. Hos  
Wexionius är hela världen en skådeplats där Döden ständigt har  
huvudrollen. I boken ingår även ett av Wexionius’ första kända poem,  
begravningsdikten ”Charon”. Det är första gången den trycks sedan 1679.

Boken är en textkritisk edition med utförliga kommentarer och en lång inledning, där dikterna sätts in i sitt unika sammanhang.