lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Litteraturens värden

Litteraturens värden

Redaktör
Anders Mortensen

Brutus Östlings bokförlag Symposion
Litteraturens värden

Så länge litteratur har funnits har man stridit om vad som gör den bra och vad den är bra för. Men före 1700-talet använde man över huvud taget inte uttrycket "värde" för att diskutera litteraturens förmågor och förtjänster. Hur märks det att våra samtal om litteraturens värdefrågor är moderna? Och vad spelar sammanhangen med ekonomins värdebegrepp för roll? I den här boken ges en historiskt och teoretiskt perspektivrik introduktion till dessa avgörande frågor inom litteratur, estetik och humaniora.