lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Kulturhjälten

Kulturhjälten
Viktor Rydbergs humanism

Redaktörer
Birthe Sjöberg och Birgitta Svensson

Atlantis
Kulturhjälten

Viktor Rydberg (1828–1895) kämpade under hela sitt verksamma liv för humanistiska ideal. Mindre känd är han som forskare och kulturhistoriker. I en tid då såväl etik och människors lika värde som den fria forskningens ställning diskuteras finns det all anledning att begrunda den väg som Rydberg visar. I boken lyfter tjugotre forskare från nio humanistiska ämnen fram Rydbergs betydelse för dagens humanistiska forskning. Vi får möta sidor hos Rydberg och hans livslånga gärning som tidigare inte uppmärksammats.

Redaktörer och författare: Birgitta Svensson och Birthe Sjöberg. Övriga författare: Evert Baudou, Hans Henrik Brummer, Anders Burman, Bo Grandien, Gunnar D. Hansson, Inger Hammar, Jan Hjärpe, Anders Jeffner, Inge Jonsson, Yvonne Leffler, Anna Lindén, Tore Lund, Lars Lönnroth, Elisabeth Mansén, Magnus Nilsson, Svante Nordin, Anders Persson, Catharina Raudvere, Anna Wallette, Louise Vinge och Anders Öhman.