lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Kroppen i humanioraperpektiv

Kroppen i humanioraperpektiv

Redaktion: Anders Palm & Johan Stenström

Makadam
Kroppen i humanioraperpektiv

Medicin är egentligen den mest humanistiska av vetenskaper. All medicinsk praktik börjar och slutar i ett möte mellan människor. I denna tvärvetenskapliga antologi förs ett livligt samtal om medicin som humaniora av forskare från båda sidor.