lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Kasta dikt och fånga lyra

Kasta dikt och fånga lyra
Översättning i modern svensk lyrik

Redaktörer
Daniel Möller och Paul Tenngart

Ellerströms förlag
Kasta dikt och fånga lyra

Den översatta poesin är en lika viktig del av den svenska litteraturen som den inhemska. Ändå har översatt poesi och dess upphovsmän, översättarna, alltid haft en undanskymd plats i litteraturhistorieskrivningen. Att litteraturhistorien nästan uteslutande handlat om originalverken har skapat en skev bild av hur litterära ideal, idéer och stilar utvecklats och förändrats.

Denna antologi har som ambition att uppmärksamma lyriköversättningens betydelse för det svenska 1900-talets poesi. Bidragsgivarna är poesiforskare från Lunds och Köpenhamns universitet. Med hjälp av enskilda nedslag i översättarinsatser från olika språk vill de medverka till att bredda och fördjupa synen på lyriköversättning i Sverige.