lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

International Association of Scandinavian Studies (IASS) 2010

International Association of Scandinavian Studies (IASS) 2010

Claes-Göran Holmberg and Per Erik Ljung

International Association of Scandinavian Studies (IASS) 2010

Konferensvolym i nätform

International Association of Scandinavian Studies (IASS) höll sin 28:e studiekonferens i Lund 3-7 augusti 2010. Temat var Översättning – adaption, interpretation, transformation. En konferensvolym i nätform, redigerad av Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung, föreligger nu och är tillgänglig via Lund University Open Access

http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010

Please note that the proceedings are available at Lund University Open Access,
url : nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010


Gå gärna in där och läs om olika former av transformation mellan språk, genrer, konstarter, medier och kulturer. En inledande essä av Per Erik Ljung om mönster och möjligheter i det litteraturvetenskapliga studiet av översättning gör det lätt att orientera sig bland de 133 texterna av skandinavister från hela världen.


Proceedings

Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010

Redigerad av Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung

Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation
Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3-7 August 2010
Ed. by Claes-Göran Holmberg and Per Erik Ljung

Lund University 2011

ISBN 978-91-7473-839-1