lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture
From Early Animation to Video Art

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm and Astrid Söderbergh Widding

Mediehistoriskt arkiv
A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations several more unknown filmmakers and institutions are introduced.

A History of Swedish Experimental Film Culture is not only a history of the field. It also includes elaborations of the question of a historiography of experimental film, intermediality and the boundaries of a national cinema.

The volume is co-written by Lars Gustaf Andersson, Lund University, John Sundholm, Karlstad University, and Astrid Söderbergh Widding, Stockholm University.

 

A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art täcker centrala filmskapare och deras verk, liksom institutioner och organisationer som varit betydelsefulla för den svenska experimentfilmskulturen. Förutom etablerade personer och organisationer introduceras flera hittills mindre kända filmskapare och sammanslutningar.

A History of Swedish Experimental Film Culture är inte enbart en historisk översikt. Här förs också diskussioner om den experimentella filmens historiografi, om intermedialitetens villkor, och den nationella filmens gränser.

Boken är skriven a filmforskarna Lars Gustaf Andersson, Lund, John Sundholm, Karlstad och Astrid Söderbergh Widding, Stockholm.