lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Förbistringar och förklaringar

Förbistringar och förklaringar
Festskrift till Anders Piltz

Utgivare
Arne Jönsson, Stephan Borgehammar
och Per Beskow

Språk- och litteraturcentrum samt Skåneförlaget
Förbistringar och förklaringar

Förbistringar och förklaringar är en festskrift. Den vill hylla ett ideal och en person. Idealet är att förstå – att skapa klarhet i en ofta dunkel värld. Det är ett ideal som förenar humanister av alla slag. Den som försöker tolka ett svårläst ord i en antik inskrift har samma mål som den som brottas med stora teologiska problem. Författarna av denna bok förenas i sin strävan att övervinna förbistringar med den klara tankens hjälp.

Personen är den katolske prästen och professorn Anders Piltz, som mer än de flesta gjort sig känd för sina ords och sin tankes klarhet. Boken har främst skrivits för att hylla honom då han som emeritus lämnar lärostolen i latin vid Lunds universitet, men de medverkande har också hämtat inspiration från hans gärning som debattör, predikant och folkbildare.

76 forskare ger i Förbistringar och förklaringar prov på sin förmåga att liksom Anders Piltz sprida ljus i tillvarons vinklar och vrår. Essäerna spänner från antikens Athen och Rom över medeltidens vetenskap, litteratur och konst till en brokig nutid befolkad av gestalter som Paul Ricœur, Virgina Woolf och Nalle Puh.

Från Språk- och litteraturcentrum medverkar följande med artiklar