lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Döda poeter skriver inte kriminalromaner

Döda poeter skriver inte kriminalromaner
Ett slags kriminalroman

Björn Larsson

Norstedts
Döda poeter skriver inte kriminalromaner

Den respekterade förläggaren Petersén anländer en ruggig februarikvälll till Helsingborgs industrihamn där han stämt träff med poeten Jan Y Nilsson ombord på hans husbåt. I sin portfölj har Petresén förutom en flaska champagne också ett kontrakt till den kriminalroman han övertalat Jan Y Nilsson att skriva. Men frågan är om Jan Y verkligen kommer att sätta sin namnteckning på kontraktet. Kommer inte poeten att ångra sig i sista stund när han står inför beslutet att sälja sin diktarsjäl till marknadskrafterna och sätta sin ryktbarhet som poet på spel?

Det fruktansvärda svaret på sin fråga får Petersén när han upptäcker Jan Y hängd under däck. Är det självmord eller rentav mord? Kommissarie Barck vid sjöpolisen kallas in för att lösa det ovanliga fallet. Poeter mödas ju inte; de tar livet av sig.