lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Den fantastiska grammatiken

Den fantastiska grammatiken

Christer Platzack

Den fantastiska grammatiken

I sin vardagliga betydelse är grammatiken en bok där vi hittar uppgifter om hur olika ord böjs, hur ordklasser och satsdelar definieras etc. Där beskrivs den yttre grammatiken, som är ett språkspecifikt socialt fenomen.  Den inre grammatiken, som denna bok handlar om, är ett för människan unikt  biologiskt fenomen som knyter ihop språkets innehållssida med dess formsida. Därigenom skapar den ett  verktyg  som är långt mer flexibelt än djurens mer primitiva kommunikationssystem där form och innehåll är två oskiljaktiga sidor av samma sak. Den för människan unika inre grammatiken ser likadan ut, oberoende av vilket specifikt språk man talar. Den är okänd för de flesta, trots att vi ständigt använder den, på samma sätt som musklernas samspel med senor och skelett när vi går är okänt för de flesta. I båda fallen är det så att när det okända görs synligt framträder ett fantastiskt system av samspelande strukturer där små, till synes obetydliga, detaljer kan ha genomgripande effekter. Den lingvistiska teori med vilken vi kan studera den inre grammatiken är den generativa grammatiken i dess moderna form, det minimalistiska programmet.

Med svenskans grammatik i centrum ges i den här boken en översiktlig presentation av hur den inre grammatiken knyter ihop den språkspecifika formen med innehållet, och därigenom skapar ett språk som vi kan använda för tänkande och kommunikation i alla upptänkliga situationer.

Christer Platzack är professor i nordiska språk och landets ledande forskare inom generativ grammatik.