lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Dansk Grammatik

Dansk Grammatik

Robert Zola Christensen and Lisa Christensen

Syddansk Universitetsforlag
Dansk Grammatik

Dansk Grammatik är en omfattande lärobok för studerande på universitetsnivå. I utförliga och rikt exemplifierade avsnitt går den igenom grammatikens huvuddelar: ordklasser, morfologi (dvs. ordbildning och ordböjning), syntax och semantik. Alla termer och begrepp förklaras när de introduceras. Framför allt semantikavsnittet gör boken ovanlig bland grammatiker eftersom det är så pass omfattande. Ett långt avsnitt ägnas satsschemat – det sätt att beskriva dansk ordföljd som den kände danske språkmannen Paul Diderichsen är upphovsman till. När det gäller de slutna ordklasserna – alltså ordklasser där det mycket sällan bildas nya ord – är listorna över ord med olika funktioner (t.ex. adverb, pronomen, propositioner) i stort sett uttömmande. Detta gör boken användbar för den som undervisar i danska som främmande språk eller själv studerar danska som främmande språk på hög nivå.

Dansk Grammatik följer den grammatiska terminologi med framför allt latinskt ursprung som rekommenderas av Dansk Sprognævn. Samtidigt finns de traditionella danska benämningarna med på ett hörn så att de som har vant sig vid dem ska hitta rätt. Boken har ett omfattande index med 800 termer, vilket gör att den också kan användas som grammatisk uppslagsbok.