lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Blod och jord i trettiotalet

Blod och jord i trettiotalet

Bibi Jonsson

Carlssons Bokförlag
Blod och jord i trettiotalet

1930 har fått etiketten radikalitetens och moderniseringens tid. Men landsbygdens folk, de borgerliga grupperna och de kyrkliga kretsarna stod för något annat. Här värnade man traditionerna och det hävdvunna. Även i skönlitteraturen gick detta igen. Om denna litteratur med de kvinnliga författarna i fokus handlar Blod och jord i trettiotalet. Bibi Jonssons bok blir därför en antites till den gängse bilden av moderna och framåtsyftande författare. Här blir det istället landsbygdens kvinnor, de bestående könsrollernas förespråkare som har huvudrollen. Författaren har läst igenom hundratals romaner av kvinnliga debutanter.