lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Begränsningens möjligheter

Begränsningens möjligheter
Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund

Niklas Schiöler

Carlssons Bokförlag
Begränsningens möjligheter

Den korta dikten är mäktig mycket, den kan med örnblick summera ett liv, millimeterprecist antyda något existentiellt avgörande eller ljudligt pröva den instabila tillvarons fortgående. Men vad den verkligen förmår säga beror på hur den säger det. I Begränsningens möjligheter närskådar Niklas Schiöler Verner von Heidenstams, Pär Lagerkvists, Harry Martinsons, Tomas Tranströmers, Gunnar Björlings och Ann Jäderlunds fåordiga dikter. Han frigör författarskapens beröringspunkter och närmar sig vad det poetiska språket i sin mest kortfattade form kan göra ... ...