lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Programstruktur

Under kurslänkarna hittar du kursplaner, litteraturlistor och scheman.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

eller

Termin 5

Den femte terminen innebär valbara studier som omfattar 30 hp. Du kan 

  • ansöka om utbytesstudier och tillbringa en studieperiod vid ett utländskt universitet
  • ansöka till valfria kurser 

Termin 6

eller