lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Alumnporträtt

Vad kan man arbeta med efter studierna?

Språkkonsulter kan arbeta med ...

  • textgranskning och korrekturläsning
  • textbearbetning och textredigering
  • framställning av informationsmaterial
  • internutbildning av skribenter och talare   
  • klarspråk
  • språkliga utredningar
  • omarbetning till lättläst
  • policyfrågor, skrivregler och terminologi.

De språkkonsulter som finns ute i arbetslivet arbetar också som skribenter, journalister, redaktörer eller lärare. Språkkonsultutbildningen ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning.

Sofia, språkkonsult

”Till skillnad från andra kommunikationsyrken får en språkkonsult verkligen fokusera på just språket och hur det ser ut. Huvudsyftet är oftast inte att sälja en massa produkter eller att få fler klick på en artikel, utan att informera på ett begripligt sätt.”

Varför valde du att studera Språkkonsultprogrammet?
Jag valde att studera Språkkonsultprogrammet eftersom det var det första (och enda) programmet som jag kände ett genuint intresse för. Ju mer jag läste om det, desto mer övertygad blev jag om att det skulle passa mig. Jag trodde länge att lärare och journalist var de enda alternativen som fanns för oss som gillar att skriva och läsa. Tack vare Språkkonsultprogrammet hittade jag en utbildning som passade mig och mina intressen mycket bättre.


Läs hela intervjun med Sofia, som nu är regionchef för konsultbyrån Språkkonsulterna i södra Sverige.

Annie på Bonnier Education

Innan Annie började på språkkonsultprogrammet visste hon bara att hon ville jobba med språk på något sätt. När hon hittade språkkonsultprogrammet sökte hon och kom in. Hon tog sin examen 2016 och fick jobb direkt på Bonnier Education.

Annie på Bonnier Education

ESS

Ess är en ideell yrkesförening för den som är, eller ska bli, examinerad språkkonsult i svenska från Göteborgs, Lunds, Stockholms eller Umeå universitet.

Länk till Ess