lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Flerspråkighet

Kompetensutveckling för flerspråkiga sammanhang

Kursutbud vid Språk- och litteraturcentrum hösten 2020

De flesta människor kan mer än ett språk. Vissa är två- eller flerspråkiga från barndomen, andra möter inte nya språk förrän i skolan. 

Vid Språk- och litteraturcentrum finns en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning. Denna forskning får också avtryck i utbildningen. Till hösten 2020 ger vi två kurser, en i Modersmålsundervisning och studiehandledning och en i Tolkning i offentlig sektor (i samarbete med Stockholms universitet).

Under paraplyet flerspråkighet kan man också räkna in kurser i Svenska som andraspråk och Översättning.

Mer information: