lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Flerspråkighet

Vid Språk- och litteraturcentrum finns en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning. Denna forskning får nu avtryck i utbildningen. Till hösten 2019 ger vi två nya kurser, en i Modersmålsundervisning och studiehandledning och en i Tolkning i offentlig sektor (i samarbete med Stockholms universitet).

Modersmålsundervisning och studiehandledning

Från höstterminen 2019 kan du läsa en kurs i Modersmål och studiehandledning vid Språk- och litteraturcentrum vid lunds universitet. Kursen riktar sig till den som är tvåspråkig och redan arbetar som modersmålslärare eller studiehandledare, eller vill göra det i framtiden. 

Tolkning i offentlig sektor

Kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan både ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

 

Modersmålsundervisning och studiehandledning

Tolkning i offentlig sektor