Course

Course code: FLGA03
Swedish title: Författarskolan: Litterär gestaltning - Breddningskurs
ECTS credits: 30

Study period: autumn semester 2021
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-08-30 – 2022-01-16
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-19121

Introductory meeting: 2021-09-01 at 10:15 – 11:00 in SOL:H135a

Teachers: Anna Clara Törnqvist

Description

Välkommen till författarskolan. Kursen FLGA03 är en breddningskurs, och den tredje terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet.

Litterär gestaltning

Kursen FLGA03 är en breddningskurs och utgör en fortsättning av det förlopp som påbörjats under första och andra terminen på författarskolan. Under kursen läggs stor vikt vid det egna skönlitterära skrivandet, inklusive respons, handledning och egen reflektion ur estetiskt och litterärt perspektiv. Kursen erbjuder också en utblick mot branschen, med övergripande perspektiv på litteraturkritik och litterär offentlighet.

Individuellt skrivande

Målet för det egna skrivandet är att studenten kan strukturera och planlägga ett eget litterärt verk samt reflektera över estetiska och tematiska val och gestaltningsmässiga överväganden i det egna skönlitterära skrivandet, men också att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Skrivande under två år

Kursen FLGA03 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Modules

  1. Literary Composition and the Writing Process, 22.5 ECTS
  2. Literary Criticism and the Public Sphere, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Creative Writing Program

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15