lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Centrum för Öresundsstudier

Centrum för Öresundsstudier är en nätverksorganisation med målsättningen att skapa möten mellan forskare intresserade av Öresundsregionen, dansk-svenska relationer, dansk historia, kultur och det danska samhället.