Svenskans beskrivning 34

 

 


2014-10-22 On   Inledning

Tid, plats   12:30 - 13:00 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-22 On   Plenarsession: Catharina Nyström Höög

Tid, plats   13:00 - 14:00 i SOL Humanisthusets hörsal

13:00   Nyström Höög, Catharina
  Texter som bygger kulturer: om värdegrunder, visioner och andra anspråksfulla texter
Plenarföreläsning
 


2014-10-22 On   Paus

Tid   14:00 - 14:15

 


2014-10-22 On   H135a

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H135a

14:15   Sköldberg, Emma
  Synonymer.se i fokus – om användning av en svensk ordbokssajt
Medförfattare: Louise Holmer
14:45   Bylin, Maria
  Vad tror vi att -a och -e-böjning markerar?
 


2014-10-22 On   H135b

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H135b

14:15   Landqvist, Mats
  Pejorisering - betydelseanalys på flera sätt
14:45   Nordman, Lieselott
  Juridiskt språk som professionell identitetsmarkör
 


2014-10-22 On   H140

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H140

14:15   Olofsson, Joel
  Skramlande ölbackar och klirrande whiskyflaskor – om kontextuell påverkan på produktivitet
14:45   Skoglund, Astrid
  Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning
 


2014-10-22 On   H239a

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H239a

14:15   Syrjälä, Väinö
  Språk i gatubilden - uppfattningar och preferenser bland språkbrukare i Grankulla och Karis
14:45   Milles, Karin
  Kvinnorörelsen och språket
Hålls tillsammans med Lena Lind Palicki, Språkrådet
 


2014-10-22 On   Kaffepaus

Tid, plats   15:15 - 15:45 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-22 On   H135a

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H135a

15:45   Hållsten, Stina
  Studenter skriver diskussionsinläg på lärplattformen
16:15   Jokinen, Jaana
  Tillägnandet av akademiskt språkbruk under tvåspråkig kandidatutbildning
16:45   Eklund Heinonen, Maria
  Strategisk kompetens i ett muntligt språktest inför högskolestudier
17:15   Magnusson, Jenny
  Relationen mellan text och tal i handledning av självständiga arbeten
 


2014-10-22 On   H135b

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H135b

15:45   Agebjörn, Anders
  Kvinna – motsatsen till man? En undersökning av ordet kvinna:s semantik
16:15   Lupsa, Manuela
  Från "Tulpanskolan i Trädstad" till "Tulpanskolan i Stareviksområdet". En fallstudie av resemiotiseringsprocesser.
16:45   Abelin, Åsa
  Ljudsymbolism i varumärkesnamn
17:15   Rydstedt, Rudolf
  Semantiska ramar möter ordboksdefinitioner
Yvonne Cederholm, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet förtjänar att stå med som medförfattare. Hon kan dock inte komma till konferensen.
 


2014-10-22 On   H140

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H140

15:45   Stroh-Wollin, Ulla
  Gällande gällande – om en preposition på frammarsch
16:15   Norén, Niklas
  Satsflätor i interaktion
16:45   Blensenius, Kristian
  Pseudoprogressiva pseudosamordningar?
17:15   Wilhelmsson, Kenneth
  Till NP-adverbialens beskrivning
 


2014-10-22 On   H239a

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H239a

15:45   Lassus, Jannika
  Interaktion på en e-postlista för översättare
16:15   Kolu, Jaana
  Tvåspråkiga ungdomssamtal i Helsingfors och Haparanda
16:45   Öqvist, Jenny
  Perspektiv på stockholmska
17:15   Collin, Lotta
  Lotta Collin: ”Språkrasism i sommarstaden”. Om negativa attityder till finska och finskspråkiga på en svenskdominerad ort i Finland
 


2014-10-22 On   Mottagning

Tid   18:00 - 21:00 i Pelarsalen i Universitetshuset

 


2014-10-23 To   Plenarsession: Per Holmberg

Tid, plats   09:00 - 10:00 i SOL Humanisthusets hörsal

09:00   Holmberg, Per
  Skriftpraktikers rumslighet och svaret på Rökstenens gåtor
Plenarföreläsning
 


2014-10-23 To   Kaffepaus

Tid, plats   10:00 - 10:30 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H140
Övriga upplysningar   Varför språkvetenskap?

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H205C
Övriga upplysningar   Svenska som andraspråk ur ett fonetiskt och fonologiskt perspektiv

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H239a
Övriga upplysningar   Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker

 


2014-10-23 To   H135a

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H135a

10:30   Kivilehto, Marja
  Att förmedla kunskap och/eller att stärka identitet? Om översättning av läroböcker i historia
11:00   Holm, Lisa
  Finns det en neutral romanprosa och vad kännetecknar i så fall den?
11:30   Bihl, Björn
  Dialektal anpassning i Gustaf Frödings diktning
 


2014-10-23 To   H135b

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H135b

10:30   Byrman, Ylva
  Förhörsdokumentation i skattebrottsprocessen
11:00   Andersson, Helen
  Konstruktionen av en företagsrespons – en genreanalys av texter i hästköttsskandalen
11:30   Svensson, Tomas
  Vardagens texter i två 11-12-åringars dagliga liv
12:00   Stolt, Sofia
  Censorernas värderande uttryck i bedömningen av goda studentuppsatser
 


2014-10-23 To   Lunch

Tid, plats   12:30 - 13:30 i SOL-centrums foajé

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H140
Övriga upplysningar   Varför språkvetenskap?

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H205C
Övriga upplysningar   Svenska som andraspråk ur ett fonetiskt och fonologiskt perspektiv

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H239a
Övriga upplysningar   Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker

 


2014-10-23 To   H135a

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H135a

13:30   Lahtinen, Sinikka
  SKRIBENT OCH SKRIVUPPGIFT – ÅLDER OCH ÅRSKURS: INSÄNDARE PÅ NIVÅ B1
Outi Toropainen (medförfattare)
14:00   Svensson, Gudrun
  Identitetskonstruktion i text och bild - Analys av processer och deltagare i elevtexter på en flerspråkig skola
Medförfattare: Maria Lindgren , Linnéuniversitetet, Växjö
14:30   Sylvin, Jenny
  Ett tvåspråkigt universitet. Vilja, möjligheterna och förmågan att använda svenska vid Helsingfors universitet
 


2014-10-23 To   H135b

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H135b

13:30   Stendahl, Anders
  Fornsvenskans obestämda artikel i en västgermansk kontext
14:00   Sundgren, Eva
  Pågående förändring i valet mellan reflexivt och personligt pronomen?
14:30   Skärlund, Sanna
  Blir en del nya hen?
 


2014-10-23 To   Kaffepaus

Tid, plats   15:00 - 15:30 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H239a
Övriga upplysningar   Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker

 


2014-10-23 To   H135a

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H135a

15:30   Koivisto, Johanna
  Hur medveten är historieläraren om sin klassrumsverklighet?
Medförfattare: Marja Kivilehto
16:00   Bergh Nestlog, Ewa
  Det första skrivandet
Medförfattare: Elisabeth Zetterholm
16:30   Thurén, Camilla
  Svenska för profession och medborgarskap - svenskämnet för yrkeselever efter Gy11
Medförfattare: Lotta Bergman
 


2014-10-23 To   H135b

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H135b

15:30   Andersson, Peter
  Koncessiva konstruktioner i förändring. Grammatikalisering möter konstruktionsgrammatik
16:00   Åkerblom, Sandy
  Pannkaksmeningarna: ett uttryck för en kongruensuppluckring?
16:30   Lyngfelt, Benjamin
  Att definiera vad som är möjligt och beskriva vad som är brukligt – två delvis motstridiga mål
 


2014-10-23 To   H140

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H140

15:30   Karlsson, Susanna
  ”Språket är som ett barn”. Attityder till språkvård, språknormering och normgivare.
16:00   Tykesson, Ingela
  När uppifrånstyrt samtalande krockar med vardagliga samtalsnormer
Linda Kahlin är medförfattare
16:30   Bendegard, Saga
  Klarspråksarbetets villkor vid EU:s svenska översättningsenheter
 


2014-10-23 To   H205c

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H205C

 


2014-10-23 To   Konferensmiddag

Tid   18:30 - 22:05 i Grand Hotel

 


2014-10-24 Fr   Plenarsession: Camilla Wide

Tid, plats   09:00 - 10:00 i SOL Humanisthusets hörsal

09:00   Wide, Camilla
  Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk
Plenarföreläsning
 


2014-10-24 Fr   Paus

Tid   10:00 - 10:15

 


2014-10-24 Fr   H135a

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H135a

10:15   Johnson, Rakel
  Språk- och mentalitetsförändringar i 1700-och 1800-talets Sverige
10:45   Silén, Beatrice
  Placeringen av TSR-adverbial i brev från sekelskiftet 1900
 


2014-10-24 Fr   H135b

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H135b

10:15   Gustafsson, Linnea
  Vilken funktion har vardagliga smeknamn?
 


2014-10-24 Fr   H140

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H140

10:15   Jokinen, Jaana
  Namnbruket i Nils Holgerssons underbara resa och i den finska översättningen ur narratologiskt perspektiv
10:45   Lindqvist, Yvonne
  Bibliomigrationens villkor– modern karibisk litteratur i svensk översättning
 


2014-10-24 Fr   H239a

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H239a

10:15   Prentice, Julia
  Bortom ordklasser och satsdelar: konstruktionsgrammatik i klassrummet
Medförfattare: Lisa Loenheim, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Sofia Tingsell
10:45   Kotcheva, Kristina
  Hur agglutinerande är svenskan?
 


2014-10-24 Fr   Kaffepaus

Tid, plats   11:15 - 12:00 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-24 Fr   H135a

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H135a

12:00   Inkinen-Järvi, Marianne
  Språkcentrumlärarnas uppfattningar om grammatikens roll i L2-svenska
12:30   Andréasson, Maia
  estlandssvenska_nominalfraser.pdf
13:00   Laanemets, Anu
  Översättning av modalitet_abstrakt SB34_Laanemets & Mihkelson
Titel: Översättning av modalitet – en studie av det svenska modalverbet böra och dess översättningsekvivalenter i estniskan Författare: Anu Laanemets & Helena Mihkelson
 


2014-10-24 Fr   H135b

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H135b

12:00   Östman, Carin
  Vad menar gymnasielärare med "välformulerat språk"?
12:30   Johansson, Annelie
  Bedömningens språk. Professionellt språkbruk i grundskollärares skriftliga omdömen.
13:00   Berg, Pia
  Blivande lärares omformningsprocesser i grammatik och språkriktighet
 


2014-10-24 Fr   H140

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H140

12:00   Adamsson Eryd, Henrietta
  Prepositionerad sökning i amerikasvenska
12:30   Henricson, Sofie
  Var för sig, båda eller ingen? Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal
Samtliga författare: Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström & Jenny Nilsson. Marie Nelson har även lämnat in samma abstrakt.
13:00   Svensson, Sofia
  "ska vi göra om" Om avbrutna (inspelningar av) interaktioner i gruppsamtal
författare Sofia Svensson
 


2014-10-24 Fr   H239a

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H239a

12:00   Räisä, Tiina
  Medier, ritualer och kommunikation - vad kan en finlandssvensk Lucia göra?
12:30   Byrman, Gunilla
  Citatteckenbruk i socialsekreterares och polisers utredningar
med författare Peter Svensson
13:00   Rahm, Henrik
  Beskrivningar av det okända – formulering av goodwill i årsredovisningar
Henrik Rahm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet Niklas Sandell, Ekonomihögskolan, Lunds universitet Peter Svensson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
 


2014-10-24 Fr   Avslutning

Tid, plats   13:30 - 14:00 i SOL Humanisthusets hörsal