Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

Visa program

 

Utskriftsversion

Datum
Plats
Person
Session
 
 


2015-04-15 On   Registrering

Tid, plats   12:00 - 13:00 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-15 On   Keynoteföreläsning: Kristin Asdal (Center for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo)

Tid, plats   13:00 - 14:00 i LUX C126
Övriga upplysningar   "Å skrive ut materialitet, politikk og vitenskap: Da hvalen ble samlet på tinget"

 


2015-04-15 On   Kunskapshistoria

Tid, plats   14:15 - 15:45 i LUX B336
Övriga upplysningar   Deltagare: Johan Östling (moderator), Erling Sandmo, Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad.

14:15   Östling, Johan
Historiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Vad är kunskapshistoria?
Johan Östling, Erling Sandmo, Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad
 


2015-04-15 On   Samhällsvetenskaperna och det moderna projektet I

Tid, plats   14:15 - 15:45 i LUX C126
Moderator   Wisselgren, Per

14:15   Andersson, Jenny
CNRS, Sciences po, Paris, France
  PDF-dokument Controlling the American Future. RAND, the Commission for the Year 2000 and the Rise of Futurology
14:35   Hasselberg, Ylva
ekonomisk-historiska inst., Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Begreppet deprofessionalisering. En tanke, ett tankekollektiv?
14:55   Larsson, Simon
idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Vid normernas källa. Formeringen av en liberal akademisk elit under 1940-talet.
15:15   Lundgren, Frans
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Allmänhetens röst: Opinionsundersökningens introduktion i svensk offentlighet.
 


2015-04-15 On   Kaffepaus

Tid, plats   15:45 - 16:15 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-15 On   Medicinhistoria

Tid, plats   16:15 - 17:45 i LUX B336
Moderator   Dunér, David

16:15   Berner, Boel
Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  PDF-dokument ”Det ligger i blodet.” Blodgruppsundersökningar och sanningssökande under mellankrigstiden.
16:35   Björk, Maria
Tema Q, Linköpings universitet, Norrköping, Sverige
  PDF-dokument Kalvbrässpreparatet THX: ”boundary object” i konflikt
16:55   Björkman, Maria
Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Genetisk rådgivning i brytningstid
17:15   Tunlid, Anna
Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Kromosomavvikelser och genetiska sjukdomar: metoder och klassificering i medicinsk genetik 1955-1975
 


2015-04-15 On   Samhällsvetenskaperna och det moderna projektet II

Tid, plats   16:15 - 17:45 i LUX C126
Moderator   Hasselberg, Ylva

16:15   Netzén, Adam
Historiska studier av Teknik, Vetenskap och Miljö, KTH, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Gunnar Myrdal och värderingarnas roll inom samhällsforskning
16:35   Pedersson, Anders
Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Det socialbiologiska släktet ´lösdrivare´: Socialstyrelsen, kriminologin och de arbetsskygga i 1920-talets Sverige.
16:55   Wikman, Pär
Ekonomisk historia, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Från tomtevetenskap till planeringsvetenskap - Kulturgeografin inom samhällsplaneringen.
17:15   Wisselgren, Per
Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Umeå, Sverige
  PDF-dokument ´A powerful storehouse of knowledge from the whole world´: Alva Myrdals samhällsvetenskapliga internationalism under kalla kriget.
 


2015-04-15 On   Paneldebatt: Teknikhistoria för teknologer

Tid, plats   18:00 - 19:00 i LUX C126
Övriga upplysningar   Panelister: Per Lundin (moderator), Marie Arehag, Jenny Beckman, Arne Kaijser, Mats Fridlund, Anders Houltz, Roine Wiklund.

18:00   Lundin, Per
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Teknikhistoria för teknologer: Villkor, utmaningar och möjligheter
 


2015-04-15 On   Middag

Tid   19:15 - 23:00 i Gamla biskopshuset
Övriga upplysningar   Adress: Biskopsgatan 1, Lund

 


2015-04-16 To   Materialitet I

Tid, plats   08:30 - 10:00 i LUX C126
Moderator   Tunlid, Anna
Övriga upplysningar   Deltagare: Solveig Jülich/ Malin E Nilsson, Louise Karlskov Skyggebjerg, Matilda Svensson Chowdhury, Roine Viklund.

08:30   Jülich, Solveig
Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Embryologiska rum: Historier kring Tornbladinstitutet
Malin E Nilsson
08:50   Skyggebjerg, Louise Karlskov
Danmarks Tekniske Museum, Helsingør (Elsinore), Danmark
  PDF-dokument Ting som historiefortællere
09:10   Svensson Chowdhury, Matilda
Inst för Genusvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Respiratorn. Föreställningar om en maskin
09:30   Viklund, Roine
ETS, Teknikhistoria, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige
  PDF-dokument De elektriska försöken i Stockholm, 1905 – 07
 


2015-04-16 To   Populärvetenskap

Tid, plats   08:30 - 10:00 i LUX B336
Moderator   Holmberg, Gustav

08:30   Suneson, Ellen
Kulturvetenskaper, Lund Universitet, Bagadilico, LUND, Sverige
  PDF-dokument Bilder, seende och normalitet: Populärvetenskapensvisuella representationer av hjärnan
08:50   Hansson, Kristofer
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument När forskaren och allmänheten möts
09:10   Helsing, Daniel
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument En samtida tragedi? Litterära drag och genrereferenser i populärvetenskapliga böcker om klimatförändringar
 


2015-04-16 To   Kaffepaus

Tid, plats   10:00 - 10:30 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-16 To   Amatörvetenskap

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B336
Moderator   Bergwik, Staffan

10:30   Eriksson, Britas Benjamin
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Den svenska folktypens inventering: Släktregistrering och delaktighet.
10:50   Holmberg, Gustav
Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Variabla stjärnor och hierarkiska observatörsnätverk i den svenska amatörastronomins nittonhundratalshistoria
11:10   Kärnfelt, Johan
Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Papper, penna och virtuella vittnen: Om tecknandet som amatörastronomisk praktik
11:30   Olausson, Inger
Tema Q, Linköpings universitet, Norrköping, Sverige
  PDF-dokument Att försörja sig som trädgårdsmästare. Handelsträdgårdar i Stockholm 1900-1950
 


2015-04-16 To   Naturresursutnyttjandehistoria

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX C126
Moderator   Wormbs, Nina
Övriga upplysningar   Deltagare: Dag Avango/ Per Högselius, Eva-Lotta Thunqvist, Hanna Vikström, Curt Persson

10:30   Högselius, Per
Historiska studier, KTH, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Sweden and the Origins of Global Resource Colonialism
10:50   Thunqvist, Eva-Lotta
STH, KTH, Haninge, Sverige
  PDF-dokument Den svenska gruvboomen - fakta eller fiktion?
11:10   Vikström, Hanna
Avdelningen för Histroiska Studier av Teknik, vetenskap och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Hur sällsynt är en sällsynt metall?
11:30   Persson, Curt
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, LTU, Luleå, Sverige
  PDF-dokument Lundbohm - ledaren
 


2015-04-16 To   Lunch

Tid, plats   12:00 - 13:00 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-16 To   Keynoteföreläsning: Tamson Pietsch (historiker vid University of Sydney och Brunei University, London)

Tid, plats   13:00 - 14:00 i LUX C126
Övriga upplysningar   ”Into the world: Writing university history in a global age”

 


2015-04-16 To   Kaffepaus

Tid, plats   14:00 - 14:30 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-16 To   Gemenskap, konflikt & kunskapsutbyte inom akademin: KI under 200 år

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX C126
Moderator   Jülich, Solveig

14:30   Ljungström, Olof
Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet, STOCKHOLM, Sweden
  PDF-dokument Att leva tillsammans i totalirismens tidevarv: Karolinska Institutet inför 1930-talets "läkaröverskott" och de flyende läkarna
14:50   Normark, Daniel
enheten för medicinens hitoria & kulturarv, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Karolinska Institutet och den akademiska gemenskapens olika ansikten
15:10   Åhrén, Eva
Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
  PDF-dokument Anatomi i rörelse: samarbete, konkurrens och kunskapsutbyte under det tidiga 1800-talet
 


2015-04-16 To   Materialitet II

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX B336
Moderator   Grandin, Karl

14:30   Toft, Bjarne
Mathematics and Computer Sci., University of Southern Denmark, Odense M, Denmark
  PDF-dokument The past of the future - Collecting computers
14:50   Sjöblom, Gustav
Innovationsteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument The digital firm in the mainframe age – computer use and business at ASEA, 1955–1976
15:10   Fridlund, Mats
Aalto-universitetet, Aalto, Finland
  PDF-dokument Motståndets materialitet: Oppositionella ting, tekniker och kroppar under Finlands ofärdsår
15:30   Berg, Annika
Historiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Sjuka, farliga eller allmänt jobbiga? Om användning av överbryggande och begränsande psykiatridiagnoser i 1930-talets Sverige
 


2015-04-16 To   Teknikhistoria: ett europeiskt perspektiv

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX B339
Övriga upplysningar   Deltagare: Arne Kaijser, Thomas Kaiserfeld, Per Högselius, Per Lundin.

14:30   Högselius, Per
Historiska studier, KTH, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Nya trender inom teknikhistorisk forskning om Europa
 


2015-04-16 To   Kaffepaus

Tid, plats   16:00 - 16:30 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-16 To   De areella näringarnas vetenskapshistoria I

Tid, plats   16:30 - 18:00 i LUX B336
Moderator   Bruno, Karl

16:30   Björck, Henrik
LIR, Box 200, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Alltför mänskligt: Veterinärhögskolans kamp med och mot humanmedicinen i början av 1900-talet
16:50   Jönsson, Jimmy
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Jordanalys och skogsbiologisk legitimitet: Introduktion och avgränsning av skoglig marklära
17:10   Pettersson, Ingemar
Ekonomisk historia, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Mejeriforskningens separering: Statens mejeriförsök 1932–1967
För dubbelsessionen De areella näringarnas vetenskapshistoria, första sessionen på torsdagen.
17:30   Lundin, Per
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument ”Han kan bara inte hålla käften!”: Björn Gillberg, lantbruksvetenskapernas medialisering och 1970-talets miljödebatt
 


2015-04-16 To   Economics, environment and emotions

Tid, plats   16:30 - 18:00 i LUX C126

16:30   Bergwik, Staffan
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Explorations and the sense of the global: Sven Hedin and the emotions of overview
16:50   Avango, Dag
Avd f Historiska Studier, KTH, Stockholm, Sweden
  PDF-dokument ”Spitsbergen is what Swedes made it to be”: the use of history of science and industry in the Swedish colonization of Spitsbergen
17:10   Priebe, Janina
Umeå Universitet, Umeå, Sverige
  PDF-dokument The dual role of science in constructing knowledge and economy: Arguments for the industrialization of North Atlantic fisheries in the early 1900s
17:30   Roberts, Peder
Avdelning för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument “The eyes of the fool are on the ends of the earth:” Geography and exploration in interwar Sweden and Britain
 


2015-04-16 To   Forskningens institutioner

Tid, plats   16:30 - 18:00 i LUX B339
Moderator   Kärnfelt, Johan

16:30   Grandin, Karl
Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, STOCKHOLM, Sverige
  PDF-dokument Det bästa intrycket på världsopinionen: Nobelpriset i fysik 1964 och det kalla kriget
16:50   Bergman, Helena
Historia, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Statlig vetenskap eller vetenskaplig stat? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsformer i historisk belysning
Lena Eriksson
17:30   Höög, Victoria
Idé-och lärdomshistoria, Institutionen för kulturvetenskaper, Lund, Sverige
  PDF-dokument Vetenskapshistoria och STS i Sverige – en frånvarande interdisciplinär allians
 


2015-04-16 To   Middag

Tid   19:00 - 23:00 i Universitetshuset "Pelarsalen"
Övriga upplysningar   Adress: Paradisgatan 2, Lund

 


2015-04-17 Fr   De areella näringarnas vetenskapshistoria II

Tid, plats   09:00 - 10:30 i LUX C126
Moderator   Lundin, Per

09:00   Mårald, Erland
Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Umeå, Sverige
  PDF-dokument Lantbråksuniversitetet
Erland Mårald & Anna Sténs
09:20   Bruno, Karl
Avdelningen för agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Frågan om forskning vid Sveriges lantbruksuniversitets u-landsavdelning, 1978-1996
09:40   Beckman, Jenny
Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument ArtDatabanken i det organisatoriska landskapet
10:00   Tunlid, Anna
Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Centrum för biologisk mångfald: utmaningar för en gränsöverskridande organisation
 


2015-04-17 Fr   Universitetshistoria

Tid, plats   09:00 - 10:30 i LUX B336
Moderator   Dunér, David
Övriga upplysningar   Deltagare: Henrik Björck, Anders Ahlbäck,/Laura Hollsten, Lif Lund Jacobsen

09:00   Björck, Henrik
LIR, Box 200, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Makt och myndighet i universitetets samtidshistoria: Reaktioner på nedmonteringen av kollegialiteten2.
09:30   Ahlbäck, Anders
Historia, Åbo Akademi, Åbo, Finland
  PDF-dokument Att göra tvärgående analyser av universitetens vetenskapshistoria
10:00   Lund Jacobsen, Lif
Rigsarkivet, København K, Danmark
  PDF-dokument Kvinders faglige ambitioner og universitetskultur i København og Cambridge, 1908-1926.
 


2015-04-17 Fr   Kaffepaus

Tid, plats   10:30 - 11:00 i LUX:C148 foajé hela

 


2015-04-17 Fr   Paneldebatt: University history and its contemporary relevance.

Tid, plats   11:00 - 12:00 i LUX C126
Övriga upplysningar   Panelister: Henrik Björck, Laura Hollsten, Tamson Pietsch, Johan Östling

 


2015-04-17 Fr   Utflykt till Barsebäcks kärnkraftverk

Tid   13:30 - 17:00

Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig enhet: Språk- och litteraturcentrum 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet