Den nionde svenska filologkongressen

Visa program

 

Utskriftsversion

Datum
Plats
Person
Session
 
 


2015-05-11 Må   Registrering

Tid, plats   15:00 - 16:00 i SOL Humanisthusets hörsal
Övriga upplysningar   Registreringen sker precis utanför Humanisthusets hörsal.

 


2015-05-11 Må   Inledning

Tid, plats   16:00 - 16:20 i SOL Humanisthusets hörsal
Övriga upplysningar   Dekanen, professor Lynn Åkesson, hälsar välkommen och öppnar den nionde filologkongressen

 


2015-05-11 Må   Session 1 - Kring antik latinsk poesi

Tid, plats   16:20 - 17:05 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Haverling, Gerd V M

16:20   Asztalos, Monika
IFIKK, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Veteraner i Arcadia
 


2015-05-11 Må   Paus

Tid, plats   17:05 - 17:15 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-11 Må   Session 1 - Kring antik latinsk poesi (forts.)

Tid, plats   17:15 - 18:15 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Haverling, Gerd V M

17:15   Damtoft Poulsen, Aske
SOL, Latin, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument The Golden Age Barbarians of Vergil’s Aeneid
17:45   Keränen, Andreas
Språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Den latinska meterns fonologi
 


2015-05-11 Må   Paus

Tid, plats   18:15 - 18:30 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-11 Må   Jesper Svenbro - "De nya Sapfofynden"

Tid, plats   18:30 - 19:30 i SOL Humanisthusets hörsal
Övriga upplysningar   Arrangör: Svenska Atheninstitutets Vänner i Lund. Filologkongressdeltagarna är inbjudna att lyssna. Sluttiden är en cirkatid.

 


2015-05-11 Må   Middag

Tid, plats   19:30 - 22:00 i SOL-centrums foajé

 


2015-05-12 Ti   Session 2 - Ars Edendi

Tid, plats   09:00 - 09:50 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Jönsson, Arne

09:00   Göransson, Elisabet
CTR/Romanska och klassiska institutionen, Lunds universitet/Stockholms universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Ars Edendi-presentation
Presentation tillsammans med Erika Kihlman och Denis Searby.
 


2015-05-12 Ti   Paus

Tid, plats   09:50 - 10:00 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-12 Ti   Session 3 - Latinska dissertationer

Tid, plats   10:00 - 11:00 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Odelman, Eva

10:00   Hörstedt, Axel
Inst. för språk och litteraturer, Göteborgs Universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Vad disputerade man om i skolan?
10:30   Sjöberg, Cajsa
Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Svenskt silke. Tre 1700-talsdissertationer i politisk och akademisk kontext
 


2015-05-12 Ti   Session 3 - Om bildspråk i latin och nygrekiska

Tid, plats   10:00 - 11:00 i SOL Fakultetsklubben, SOL
Moderator   Henriksén, Christer

10:00   Smaragdi, Marianna
Nygrekiska, SOL, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Sverige
  PDF-dokument Antika element i rebétikosånger
10:30   Sjöblad, Aron
Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Samspel mellan olika metaforer i Senecas Epistulae Morales
 


2015-05-12 Ti   Kaffepaus

Tid, plats   11:00 - 11:30 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-12 Ti   Session 4 - Textutgivningsworkshop

Tid, plats   11:30 - 12:30 i SOL Fakultetsklubben, SOL
Övriga upplysningar   OBS: Deltagare ombedes förbereda diskussionen genom att läsa utsänt material (kommer längre fram) i förväg.

11:30   Borgehammar, Stephan
CTR, Lunds univ., Lund, Sverige
  PDF-dokument Early Thirteenth-Century Sermons from Alvastra Abbey – Editorial Problems
På Elisabet Göranssons initiativ lämnar jag här ett förslag till en workshop snarare än ett föredrag.
 


2015-05-12 Ti   Session 4 - Visning av Humanistlaboratoriet

Tid, plats   11:30 - 12:30 i SOL-centrums foajé
Övriga upplysningar   Susanne Schötz visar Humanistlaboratoriet. Samling i SOLs foajé. OBS: Begränsat antal platser! The Humanities Lab is an interdisciplinary research and training facility mainly for researchers, teachers, and students across the Joint Faculties of Humanities and Theology. Lab activities are centered around the humanities with research targeting issues of communication, culture, cognition and learning.

 


2015-05-12 Ti   Lunch

Tid, plats   12:30 - 13:50 i SOL-centrums foajé
Övriga upplysningar   Vi samlas i SOL-centrums foajé och går tillsammans och äter.

 


2015-05-12 Ti   Session 5 - Kring latin och grekiska i senare tid

Tid, plats   13:50 - 15:20 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Plaza, Maria

13:50   Edlund, Ingrid
University of Texas at Austin, Austin, USA
  PDF-dokument Latinet som kulturspråk i pionjärernas Texas
14:20   Sabatakakis, Vassilios
SOL, Lunds Universitet, Lund, klas-vsa
  PDF-dokument Björnståhl och det grekiska; en bildningsresa under 1700-talet
14:50   Nilsson, Astrid
SOL, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Ett nytt perspektiv på danskfientligheten i Johannes Magnus Historia de regibus
 


2015-05-12 Ti   Session 5 - Nytt kring äldre böcker

Tid, plats   13:50 - 15:20 i SOL Fakultetsklubben, SOL
Moderator   Borgehammar, Stephan

13:50   Wahlsten Böckerman, Robin
Romanska och klassiska inst., Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Ovidiusreceptionens förhistoria - kommentarspår från 1000-talet
14:20   Andersson, Elin
Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument En ny utgåva av stockholmsfranciskanernas diarium
14:50   Haga, Niklas
Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Filologin i Eyvind Johnsons Strändernas svall
 


2015-05-12 Ti   Kaffepaus

Tid, plats   15:20 - 15:40 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-12 Ti   Session 6 - Workshop om grekiska läromedel

Tid, plats   15:40 - 16:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Blomqvist, Karin
Övriga upplysningar   Vid Lunds universitet planeras en ny serie, Studia Paedagogica Classica Lundensia. Både grekisk och latinsk pedagogisk litteratur kommer att ingå. Först ut blir nybörjarboken i grekiska som hittills varit ett kompendium men nu blir en bok-bok.

 


2015-05-12 Ti   Session 6 - Workshop om latinska läromedel

Tid, plats   15:40 - 16:30 i SOL Fakultetsklubben, SOL
Moderator   Haverling, Gerd V M
Övriga upplysningar   Diskussion om behov av läromedel och av att byta ut - helt eller delvis - äldre läromedel (t. ex. Svennung). Presentation av nya kompendier, samt diskussion om eventuellt samarbete kring dessa ting.

 


2015-05-12 Ti   Paus

Tid, plats   16:30 - 16:40 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-12 Ti   Session 7 - Om Platon och poesi

Tid, plats   16:40 - 17:40 i SOL Fakultetsklubben, SOL
Moderator   Hult, Karin

16:40   Zichi, Claudia
SOL, SOL, Lund, Sverige
  PDF-dokument Poetic reminiscences in Plato's Laws: a textual analysis of the preamble 715e - 718e
17:10   Pontoropoulos, Antonios
Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Plato’s Phaedrus and Philostratus’ Erotic Epistles: an example of a memorable erotic text.
 


2015-05-12 Ti   Session 7 - Om språkundervisning förr och senare

Tid, plats   16:40 - 17:40 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Sjöberg, Cajsa

16:40   Kihlman, Erika
Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Grammatica positiva i Bero Magnis Verba communia
17:10   Akujärvi, Johanna
SOL, Lund, Lund, Sverige
  PDF-dokument … hyenden under håglösa lärjungars lätja. Språkundervisningen och klassikeröversättning
 


2015-05-12 Ti   Bankett

Tid   19:00 - 23:00
Övriga upplysningar   Vi börjar med mingel kl. 18.40. Konferensmiddagen äger rum på Grand Hotel, Bantorget.

 


2015-05-13 On   Session 8 - En inblick i ickeklassisk filologi

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Vidén, Gunhild

09:00   Lönnroth, Harry
Enheten för nordiska språk, Vasa universitet, Vasa, Finland
  PDF-dokument Eufemiavisorna - en översättning i tiden
09:30   Bacquin, Mari
SOL, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Vad är en genre? Funderingar kring klassificeringen av den medeltida franska litteraturen.
10:00   Ambjörn, Lena
Lunds universitet, Lund, mell-lam
  PDF-dokument Medeltida arabisk fackprosa. En filologisk lägesbeskrivning.
 


2015-05-13 On   Kaffepaus

Tid, plats   10:30 - 11:00 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2015-05-13 On   Session 9 - Kristna texter

Tid, plats   11:00 - 12:00 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Sabatakakis, Vassilios
Övriga upplysningar   Salen ligger bredvid Hörsalen.

11:00   Dahlman, Britt
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Johannes Cassianus – tvåspråkig ökenfader?
11:30   Rydbeck, Lars
CTR, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument The Missing Pillow – Mark 4:35 cum parallelis
 


2015-05-13 On   Session 9 - Om Homeros och om Aischylos

Tid, plats   11:00 - 12:00 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Blomqvist, Karin

11:00   Banaszkiewicz, Bernadette Anges
Seminar für Klassische Philologie, Universität Marburg, Marburg, Deutschland
  PDF-dokument ψεύσομαι, ἦ ἔτυμον ἐρέω; Some considerations on the problem of fictionality in Homer
11:30   Iordanoglou, Dimitrios
Lingvistik och filologi, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Förnuftets röst? Argumentation, motsägelser och genus i Orestien
 


2015-05-13 On   Paus

Tid   12:00 - 12:05

 


2015-05-13 On   Session 10

Tid, plats   12:05 - 12:35 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Lönnroth, Harry

12:05   Hult, Karin
Språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Alexander den Store: en gränslös historia
Föredrag tillsammans med Gunhild Vidén.
 


2015-05-13 On   Avslutning

Tid, plats   12:35 - 13:00 i SOL Humanisthusets hörsal
Övriga upplysningar   Avslutning ca kl. 13.

Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig enhet: Språk- och litteraturcentrum 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet