Svenskans beskrivning 34

Visa program

 

Utskriftsversion

Datum
Plats
Person
Session
 
 


2014-10-22 On   Inledning

Tid, plats   12:30 - 13:00 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-22 On   Plenarsession: Catharina Nyström Höög

Tid, plats   13:00 - 14:00 i SOL Humanisthusets hörsal

13:00   Nyström Höög, Catharina
Akademin humaniora och medier, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige
  PDF-dokument Texter som bygger kulturer: om värdegrunder, visioner och andra anspråksfulla texter
Plenarföreläsning
 


2014-10-22 On   Paus

Tid   14:00 - 14:15

 


2014-10-22 On   H135a

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H135a

14:15   Sköldberg, Emma
Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, emma.skoeldberg@svenska.gu.se
  PDF-dokument Synonymer.se i fokus – om användning av en svensk ordbokssajt
Medförfattare: Louise Holmer
14:45   Bylin, Maria
Språkrådet, Insititutet för språk och folkminnen, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Vad tror vi att -a och -e-böjning markerar?
 


2014-10-22 On   H135b

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H135b

14:15   Landqvist, Mats
institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Pejorisering - betydelseanalys på flera sätt
14:45   Nordman, Lieselott
Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Juridiskt språk som professionell identitetsmarkör
 


2014-10-22 On   H140

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H140

14:15   Olofsson, Joel
Svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Skramlande ölbackar och klirrande whiskyflaskor – om kontextuell påverkan på produktivitet
14:45   Skoglund, Astrid
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning
 


2014-10-22 On   H239a

Tid, plats   14:15 - 15:15 i SOL Humanisten H239a

14:15   Syrjälä, Väinö
Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Språk i gatubilden - uppfattningar och preferenser bland språkbrukare i Grankulla och Karis
14:45   Milles, Karin
Institutionen för kommunikation och lärande, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Kvinnorörelsen och språket
Hålls tillsammans med Lena Lind Palicki, Språkrådet
 


2014-10-22 On   Kaffepaus

Tid, plats   15:15 - 15:45 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-22 On   H135a

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H135a

15:45   Hållsten, Stina
Inst för kultur och lärande, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Studenter skriver diskussionsinläg på lärplattformen
16:15   Jokinen, Jaana
Språkcentrum, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Tillägnandet av akademiskt språkbruk under tvåspråkig kandidatutbildning
16:45   Eklund Heinonen, Maria
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverisge
  PDF-dokument Strategisk kompetens i ett muntligt språktest inför högskolestudier
17:15   Magnusson, Jenny
Ämnet svenska, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Relationen mellan text och tal i handledning av självständiga arbeten
 


2014-10-22 On   H135b

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H135b

15:45   Agebjörn, Anders
Nordiska språk, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Kvinna – motsatsen till man? En undersökning av ordet kvinna:s semantik
16:15   Lupsa, Manuela
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument Från "Tulpanskolan i Trädstad" till "Tulpanskolan i Stareviksområdet". En fallstudie av resemiotiseringsprocesser.
16:45   Abelin, Åsa
Inst för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Ljudsymbolism i varumärkesnamn
17:15   Rydstedt, Rudolf
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Semantiska ramar möter ordboksdefinitioner
Yvonne Cederholm, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet förtjänar att stå med som medförfattare. Hon kan dock inte komma till konferensen.
 


2014-10-22 On   H140

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H140

15:45   Stroh-Wollin, Ulla
Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Gällande gällande – om en preposition på frammarsch
16:15   Norén, Niklas
Inst. f. pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Satsflätor i interaktion
16:45   Blensenius, Kristian
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Pseudoprogressiva pseudosamordningar?
17:15   Wilhelmsson, Kenneth
Språkbanken, Inst för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Till NP-adverbialens beskrivning
 


2014-10-22 On   H239a

Tid, plats   15:45 - 18:15 i SOL Humanisten H239a

15:45   Lassus, Jannika
Centret för språk och affärskommunikation, Svenska handelshögskolan, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument Interaktion på en e-postlista för översättare
16:15   Kolu, Jaana
Institutionen för språk, Jyväskylä universitet, Jyväskylä, Finland
  PDF-dokument Tvåspråkiga ungdomssamtal i Helsingfors och Haparanda
16:45   Öqvist, Jenny
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Perspektiv på stockholmska
17:15   Collin, Lotta
Svenska språket, Åbo Akademi, Åbo, Finland
  PDF-dokument Lotta Collin: ”Språkrasism i sommarstaden”. Om negativa attityder till finska och finskspråkiga på en svenskdominerad ort i Finland
 


2014-10-22 On   Mottagning

Tid   18:00 - 21:00 i Pelarsalen i Universitetshuset

 


2014-10-23 To   Plenarsession: Per Holmberg

Tid, plats   09:00 - 10:00 i SOL Humanisthusets hörsal

09:00   Holmberg, Per
Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Skriftpraktikers rumslighet och svaret på Rökstenens gåtor
Plenarföreläsning
 


2014-10-23 To   Kaffepaus

Tid, plats   10:00 - 10:30 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H205C
Övriga upplysningar   Svenska som andraspråk ur ett fonetiskt och fonologiskt perspektiv

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H140
Övriga upplysningar   Varför språkvetenskap?

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H239a
Övriga upplysningar   Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker

 


2014-10-23 To   H135a

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H135a

10:30   Kivilehto, Marja
Tammerfors universitet, Tammerfors, Finland
  PDF-dokument Att förmedla kunskap och/eller att stärka identitet? Om översättning av läroböcker i historia
11:00   Holm, Lisa
Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Finns det en neutral romanprosa och vad kännetecknar i så fall den?
11:30   Bihl, Björn
Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
  PDF-dokument Dialektal anpassning i Gustaf Frödings diktning
 


2014-10-23 To   H135b

Tid, plats   10:30 - 12:30 i SOL Humanisten H135b

10:30   Byrman, Ylva
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Förhörsdokumentation i skattebrottsprocessen
11:00   Andersson, Helen
Humus, Örebro universitet, Örebro, Sweden
  PDF-dokument Konstruktionen av en företagsrespons – en genreanalys av texter i hästköttsskandalen
11:30   Svensson, Tomas
HumUS, svenska språket, Örebro universitet, Örebro, Sverige
  PDF-dokument Vardagens texter i två 11-12-åringars dagliga liv
12:00   Stolt, Sofia
Språkcentret, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument Censorernas värderande uttryck i bedömningen av goda studentuppsatser
 


2014-10-23 To   Lunch

Tid, plats   12:30 - 13:30 i SOL-centrums foajé

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H239a
Övriga upplysningar   Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H205C
Övriga upplysningar   Svenska som andraspråk ur ett fonetiskt och fonologiskt perspektiv

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H140
Övriga upplysningar   Varför språkvetenskap?

 


2014-10-23 To   H135a

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H135a

13:30   Lahtinen, Sinikka
Nordiska språk/Institutionen för språk- och översättningsvetenskap, Åbo universitet, Åbo universitet, Finland
  PDF-dokument SKRIBENT OCH SKRIVUPPGIFT – ÅLDER OCH ÅRSKURS: INSÄNDARE PÅ NIVÅ B1
Outi Toropainen (medförfattare)
14:00   Svensson, Gudrun
Svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument Identitetskonstruktion i text och bild - Analys av processer och deltagare i elevtexter på en flerspråkig skola
Medförfattare: Maria Lindgren , Linnéuniversitetet, Växjö
14:30   Sylvin, Jenny
Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Ett tvåspråkigt universitet. Vilja, möjligheterna och förmågan att använda svenska vid Helsingfors universitet
 


2014-10-23 To   H135b

Tid, plats   13:30 - 15:00 i SOL Humanisten H135b

13:30   Stendahl, Anders
Svenska språket, Åbo Akademi, Åbo, Finland
  PDF-dokument Fornsvenskans obestämda artikel i en västgermansk kontext
14:00   Sundgren, Eva
UKK, Mälardalens högskola, Eskilstuna, Sverige
  PDF-dokument Pågående förändring i valet mellan reflexivt och personligt pronomen?
14:30   Skärlund, Sanna
Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Blir en del nya hen?
 


2014-10-23 To   Kaffepaus

Tid, plats   15:00 - 15:30 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-23 To   Workshop

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H239a
Övriga upplysningar   Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker

 


2014-10-23 To   H135a

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H135a

15:30   Koivisto, Johanna
Tammerfors universitet, Tammerfors, FINLAND
  PDF-dokument Hur medveten är historieläraren om sin klassrumsverklighet?
Medförfattare: Marja Kivilehto
16:00   Bergh Nestlog, Ewa
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument Det första skrivandet
Medförfattare: Elisabeth Zetterholm
16:30   Thurén, Camilla
Lärande och samhälle, Malmö högskola, Malmö, Sverige
  PDF-dokument Svenska för profession och medborgarskap - svenskämnet för yrkeselever efter Gy11
Medförfattare: Lotta Bergman
 


2014-10-23 To   H135b

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H135b

15:30   Andersson, Peter
Svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Koncessiva konstruktioner i förändring. Grammatikalisering möter konstruktionsgrammatik
16:00   Åkerblom, Sandy
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Pannkaksmeningarna: ett uttryck för en kongruensuppluckring?
16:30   Lyngfelt, Benjamin
Svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Att definiera vad som är möjligt och beskriva vad som är brukligt – två delvis motstridiga mål
 


2014-10-23 To   H140

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H140

15:30   Karlsson, Susanna
Språkrådet/ISOF, Lund, Sverige
  PDF-dokument ”Språket är som ett barn”. Attityder till språkvård, språknormering och normgivare.
16:00   Tykesson, Ingela
Inst för kultur och lärande,, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument När uppifrånstyrt samtalande krockar med vardagliga samtalsnormer
Linda Kahlin är medförfattare
16:30   Bendegard, Saga
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Klarspråksarbetets villkor vid EU:s svenska översättningsenheter
 


2014-10-23 To   H205c

Tid, plats   15:30 - 17:00 i SOL Humanisten H205C

 


2014-10-23 To   Konferensmiddag

Tid   18:30 - 22:05 i Grand Hotel

 


2014-10-24 Fr   Plenarsession: Camilla Wide

Tid, plats   09:00 - 10:00 i SOL Humanisthusets hörsal

09:00   Wide, Camilla
Nordiska språk, Åbo universitet, Åbo universitet, Finland
  PDF-dokument Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk
Plenarföreläsning
 


2014-10-24 Fr   Paus

Tid   10:00 - 10:15

 


2014-10-24 Fr   H135a

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H135a

10:15   Johnson, Rakel
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
  PDF-dokument Språk- och mentalitetsförändringar i 1700-och 1800-talets Sverige
10:45   Silén, Beatrice
Nordica, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument Placeringen av TSR-adverbial i brev från sekelskiftet 1900
 


2014-10-24 Fr   H135b

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H135b

10:15   Gustafsson, Linnea
Sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
  PDF-dokument Vilken funktion har vardagliga smeknamn?
 


2014-10-24 Fr   H140

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H140

10:15   Jokinen, Jaana
Språkcentrum, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Namnbruket i Nils Holgerssons underbara resa och i den finska översättningen ur narratologiskt perspektiv
10:45   Lindqvist, Yvonne
Svenska och flerspråkighet, Tolk-och översättarinstitutet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Bibliomigrationens villkor– modern karibisk litteratur i svensk översättning
 


2014-10-24 Fr   H239a

Tid, plats   10:15 - 11:15 i SOL Humanisten H239a

10:15   Prentice, Julia
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Bortom ordklasser och satsdelar: konstruktionsgrammatik i klassrummet
Medförfattare: Lisa Loenheim, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Sofia Tingsell
10:45   Kotcheva, Kristina
Department of Linguistics, University of Konstanz, Konstanz, Tyskland
  PDF-dokument Hur agglutinerande är svenskan?
 


2014-10-24 Fr   Kaffepaus

Tid, plats   11:15 - 12:00 i SOL Humanisthusets hörsal

 


2014-10-24 Fr   H135a

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H135a

12:00   Inkinen-Järvi, Marianne
Språkcentrum, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Språkcentrumlärarnas uppfattningar om grammatikens roll i L2-svenska
12:30   Andréasson, Maia
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument estlandssvenska_nominalfraser.pdf
13:00   Laanemets, Anu
Skandinavistika, Tartu Universitet, Tartu, Estland
  PDF-dokument Översättning av modalitet_abstrakt SB34_Laanemets & Mihkelson
Titel: Översättning av modalitet – en studie av det svenska modalverbet böra och dess översättningsekvivalenter i estniskan Författare: Anu Laanemets & Helena Mihkelson
 


2014-10-24 Fr   H135b

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H135b

12:00   Östman, Carin
Nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Vad menar gymnasielärare med "välformulerat språk"?
12:30   Johansson, Annelie
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument Bedömningens språk. Professionellt språkbruk i grundskollärares skriftliga omdömen.
13:00   Berg, Pia
Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
  PDF-dokument Blivande lärares omformningsprocesser i grammatik och språkriktighet
 


2014-10-24 Fr   H140

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H140

12:00   Adamsson Eryd, Henrietta
Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Prepositionerad sökning i amerikasvenska
12:30   Henricson, Sofie
Nordiska språk, Åbo universitet, Åbo, Finland
  PDF-dokument Var för sig, båda eller ingen? Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal
Samtliga författare: Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Camilla Wide, Jan Lindström & Jenny Nilsson. Marie Nelson har även lämnat in samma abstrakt.
13:00   Svensson, Sofia
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument "ska vi göra om" Om avbrutna (inspelningar av) interaktioner i gruppsamtal
författare Sofia Svensson
 


2014-10-24 Fr   H239a

Tid, plats   12:00 - 13:30 i SOL Humanisten H239a

12:00   Räisä, Tiina
School of Langauge, Translation and Literature, Tammerfors universitet, Tammerfors, Suomi
  PDF-dokument Medier, ritualer och kommunikation - vad kan en finlandssvensk Lucia göra?
12:30   Byrman, Gunilla
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument Citatteckenbruk i socialsekreterares och polisers utredningar
med författare Peter Svensson
13:00   Rahm, Henrik
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Beskrivningar av det okända – formulering av goodwill i årsredovisningar
Henrik Rahm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet Niklas Sandell, Ekonomihögskolan, Lunds universitet Peter Svensson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
 


2014-10-24 Fr   Avslutning

Tid, plats   13:30 - 14:00 i SOL Humanisthusets hörsal

Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig enhet: Språk- och litteraturcentrum 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet