Nordiska konferensen för retorikforskning - NKRF i Lund 15-17 oktober 2014

Visa program

 

Utskriftsversion

Datum
Plats
Person
Session
 
 


2014-10-15 On   Registrering

Tid, plats   10:00 - 13:00 i LUX:C148 foajé hela

 


2014-10-15 On   Inledning

Tid   13:00 - 13:15 i LUX Aula
Övriga upplysningar   Lynn Åkesson hälsar välkomna. Praktikaliteter för konferensen.

 


2014-10-15 On   Plenarsession: Ekaterina Haskins - Spectatorship, Embodiment, and Democratic Publicity

Tid   13:15 - 14:15 i LUX Aula
Moderator   Sigrell, Anders

13:15   Haskins, Ekaterina
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, United States of America
  PDF-dokument Spectatorship, Embodiment, and Democratic Publicity
 


2014-10-15 On   Kaffepaus

Tid, plats   14:15 - 15:00 i LUX:C148 foajé hela

 


2014-10-15 On   Presentation av internationell workshop för doktorander

Tid   14:15 - 14:30 i LUX Aula
Övriga upplysningar   Presentation ett påbörjat internationellt samarbete för doktorander, med inbjudan till deltagande. Med Frida Buhre, Uppsala universitet.

 


2014-10-15 On   Argumentationsundervisning

Tid, plats   15:00 - 16:30 i LUX B240
Moderator   Sigrell, Anders

15:00   Sandvik, Margareth
Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo, Norge
  PDF-dokument Hva vil du gå på barrikadene for?
15:30   Korpus, Einar
svenska språket, göteborgs universitet, göteborg, sverige
  PDF-dokument Röst reklam retorik. Ett sätt att prata om argumentation.
16:00   Halstrøm, Per Liljenberg
Institut for Produktdesign, Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering, København, Danmark
  PDF-dokument Developing design educational tools from topoi
 


2014-10-15 On   Historisk pedagogik

Tid, plats   15:00 - 16:30 i LUX A233
Moderator   Jönsson, Arne

15:00   Roer, Hanne
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument En jesuit forsvarer retorikken. G. Nogheras Della moderna e del moderno stile profano e sacro. 1753
15:30   Björk, Martina
Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Från skolretorik till skönlitteratur: exemplet Ovidius
 


2014-10-15 On   Medieanalys

Tid, plats   15:00 - 16:30 i LUX B336
Moderator   Lindstedt, Inger

15:00   Nørholm Just, Sine
Department of Business and Politics, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Danmark
  PDF-dokument ’Dette er ikke en pibe’: rationalitet og affekt i dansk EU-debat
15:30   Ihlen, Øyvind
IMK, U i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Critical Rhetoric and Public Relations
16:00   Mral, Brigitte
HumUS, Örebro universitet, Örebro, Sverige
  PDF-dokument Kritisk retorikanalys, presentation av kommande bok
 


2014-10-15 On   Sofistik

Tid, plats   15:00 - 16:30 i LUX B339
Moderator   Eriksson, Anders

15:00   Iordanoglou, Dimitrios
Inst. för lingvistik och filologu, Uppsala universitet (202100-2932), Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Double trouble - reclaiming the Dissoi Logoi.
In this paper I go looking for trouble as I argue that the short Dissoi logoi must be reclaimed from abusive neo-sophists on the one hand, and from disparaging philosophers and philologists on the other.
15:30   Lindqvist, Janne
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Dissoi logoi: Retorik eller filosofi
Bifogat abstract beskriver två sammanhängande föredrag: Ett av undertecknad och ett av filologen Dimitrios Iordanoglou, vars registrering till konferensen kommer att ske inom kort. Därför är abstractet också längre än de önskade 200 orden.
16:00   Karlsson, Karin
Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Politisk kommunikation som sofistik?
Karin Karlsson, doktorand vid Göteborgs universitet och Lennart Hast, doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg
 


2014-10-15 On   Mottagning och mingel

Tid   18:00 - 20:00 i Universitetshusets foajé
Övriga upplysningar   Rektor Per Eriksson välkomnar.

 


2014-10-16 To   Plenarsession: Kjell Lars Berge - Studiet av politisk retorikk: utfordringer og muligheter

Tid   09:00 - 10:00 i LUX Aula
Moderator   Sigrell, Anders

09:00   Berge, Kjell Lars
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Studiet av politisk retorikk: utfordringer og muligheter
 


2014-10-16 To   Kaffepaus

Tid, plats   10:00 - 10:30 i LUX:C148 foajé hela

 


2014-10-16 To   Dikt och verklighet

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B336
Moderator   Lindqvist, Janne

10:30   Von Der Lippe, Berit
Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI, Oslo, Norge
  PDF-dokument Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten – aktuell i 2014?
Presenteras tillsammans med Johan L. Tønnesson
11:00   Dahlin, Maria
Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument The Wall and foreign relations in the GDR
11:30   Qvarnström, Sofi
Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Marknaden som stilfrämjare. Retorisering och mediering av politiska berättelser kring sekelskiftet 1800/1900
 


2014-10-16 To   Politisk retorik

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B240
Moderator   Berge, Kjell Lars

10:30   Rosengren, Mats
Institutionen för kultur och lärande, Södertörns Högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Autonomi, retorik, politik
11:00   Viklund, Jon
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Enskede, Sverige
  PDF-dokument Jag bara frågar! Om den retoriska frågan i svensk politisk debatt
11:30   Rønlev, Rasmus
Afdeling for Retorik, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Danske netaviser som webmedier for retorisk medborgerskab
 


2014-10-16 To   Psykiatriens stemmer

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B339
Moderator   Isager, Christine

11:00   Berg, Kristine Marie
Afd. for Retorik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Personae i personlige fortællinger om psykisk sygdom
11:30   Hansen, Jette Barnholdt
Afdeling for Retorik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Holder kunst antipsykiatrien i live?
 


2014-10-16 To   Retoriska övningar 1

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX A233
Moderator   Hellspong, Lennart

10:30   Juel, Henrik
Kommunikation, Roskilde Universitet, Roskilde, Denmark
  PDF-dokument Undervisning i fri mundtlig tale - hinsides skriftkulturens byrder
11:00   Eriksson, Anders
KOM, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Progression i progymnasmata
11:30   Sigrell, Anders
Retorik, KOM, Lunds universitet, LUND, Sverige
  PDF-dokument Smädelsen som didaktisk praktik
 


2014-10-16 To   Lunch

Tid, plats   12:00 - 13:00 i LUX:C148 foajé hela
Övriga upplysningar   Buffé

 


2014-10-16 To   Plenarsession: Cheryl Glenn - Research, Impact, Editing: Landmark Essays on Rhetoric and Feminism

Tid   13:00 - 14:00 i LUX Aula
Moderator   Eriksson, Anders

13:00   Glenn, Cheryl
The Pennsylvania State University, University park, United States of America
  PDF-dokument Research, Impact, Editing: Landmark Essays on Rhetoric and Feminism
 


2014-10-16 To   Kaffepaus

Tid, plats   14:00 - 14:30 i LUX:C148 foajé hela

 


2014-10-16 To   Att skapa ett "vi"

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX B240
Moderator   Qvarnström, Sofi

15:00   Jørgensen, Charlotte
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Retorik, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Citatets og allusionens persuasive potentiale ud fra King: I Have a Dream
15:30   Borius, Per-Anders
Retorik, Kommunikation och medier, Lund, Sverige
  PDF-dokument Perspektiv på samtal: Vad ser du, vad hör jag, vad säger vi?
 


2014-10-16 To   Experter i offentligheten

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX B336
Moderator   Rosengren, Mats

14:30   Møllebæk, Mathias
---, København K, Danmark
  PDF-dokument Offentlig vidensdialog som epistemisk retorik
15:00   Bengtsson, Mette
Afdeling for Retorik, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Den inviterende politiske kommentator
15:30   Bakken, Jonas
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Retorikkeksperter i skandinavisk dagspresse
Medforfatter: Jens E. Kjeldsen
 


2014-10-16 To   Pathos

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX B339
Moderator   Kindeberg, Tina

14:30   Møller, Mette
Afdeling for Retorik, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Ikke kun for sjov: humor som retorisk strategi
15:00   Ullholm, Anders
Kultur och lärande, Södertörns högskola, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Pathos i argumentation
 


2014-10-16 To   Retoriska övningar 2

Tid, plats   14:30 - 16:00 i LUX A233
Moderator   Hellspong, Lennart

14:30   Forsskåhl, Mona
Nordiska språk, Tammerfors universitet, Tammerfors universitet, Finland
  PDF-dokument Att växa till talare – Teorins betydelse för utvecklingen av unga talares färdighet
med Carita Rosenberg Wolff
15:30   Matthiesen, Christina
Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Retorikkens didaktik og spørgsmålet om transformativ læring
 


2014-10-16 To   Paus

Tid   16:00 - 16:15

 


2014-10-16 To   Ett retorikämne?

Tid, plats   16:15 - 17:45 i LUX B240
Moderator   Jørgensen, Charlotte

16:15   Gunnarsson, Hans
Hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad, Kinna, Sverige
  PDF-dokument Retorik i alla ämnen i gymnasieskolan
16:45   Bjørkdahl, Kristian
Rokkansenteret, Oslo, Norge
  PDF-dokument Retoriske spørsmål?
17:15   Bengtson, Erik
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Fallet ”intellectio” – utbildning, bildning, tradition?
 


2014-10-16 To   Retorik och pedagogik

Tid, plats   16:15 - 17:45 i LUX A233
Moderator   Bakken, Jonas

16:15   Rimm, Stefan
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet, ÖREBRO, Sverige
  PDF-dokument Retorik, pedagogik och demokrati - om behovet av en vidgad förståelse av retorikens roll i utbildningen
16:45   Santesson, Sara
KOM, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Kan vi – och bör vi – betygsätta retorisk färdighet?
17:15   Kindeberg, Tina
Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Retoriken i den pedagogiska relationen
 


2014-10-16 To   Topos

Tid, plats   16:15 - 17:45 i LUX B339
Moderator   Roer, Hanne

16:15   Tønnesson, Johan
Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Toposidentifisering og -gruppering som teori og tekstanalytisk verktøy
16:45   Wolrath Söderberg, Maria
Retorik, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Toposläran som fronetikens verktygsrepertoar
17:15   Gabrielsen, Jonas
CBIT, Roskilde Universitet, Roskilde, Danmark
  PDF-dokument Fra tavs viden til systematik: En topik til det mundtlige eksamensoplæg
 


2014-10-16 To   Visuell retorik

Tid, plats   16:15 - 17:45 i LUX B336
Moderator   Kjeldsen, Jens

16:15   Isager, Christine
Afdeling for Retorik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument (Film)forestillinger om skrivning: Hvad kan Stanley Kubrick og Woody Allen lære os?
16:45   Gelang, Marie
HumUS, Örebro universitet, Örebro, Sverige
  PDF-dokument Conflict Escalation by Attitude
Presenteras tillsammans med Waldemar Petermann
17:15   Källström, Lisa
KOM, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Pippi på bild
 


2014-10-16 To   Middag

Tid   18:30 - 23:00 i Grand Hotel

 


2014-10-17 Fr   Plenarsession: Christian Kock: Retorik - det oprindelige samfundsfag

Tid   09:00 - 10:00 i LUX Aula
Moderator   Qvarnström, Sofi

09:00   Kock, Christian
MEF, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Retorik - det oprindelige samfundsfag
 


2014-10-17 Fr   Kaffepaus

Tid, plats   10:00 - 10:30 i LUX:C148 foajé hela

 


2014-10-17 Fr   Ethos

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B339
Moderator   Gelang, Marie

10:30   Jers, Cecilia
Lärande och samhälle, Kultur Språk, Medier, Malmö högskola, Malmö, Sverige
  PDF-dokument Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?
11:00   Svensson, Trygve
Institutt for informasjons og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  PDF-dokument Three rhetorical dimensions of conflict and conflict resolution.
11:30   Magnusson, Susanna
Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, Helsingborg, Sverige
  PDF-dokument Ethosstrategier och mångkulturell kompetens
 


2014-10-17 Fr   Forskningens hantverk

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX A233
Moderator   Ihlen, Øyvind

10:30   Hietanen, Mika
Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Vilka argument behöver en retoriker? – Argumentschemata, deras evaluering och grafiska representationer
11:00   Jørgensen, Iben Brinch
Institutt for språk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Kongsberg, Norge
  PDF-dokument Det retoriske feltstudium – hvorfor og hvordan?
11:30   Almström Persson, Gunilla
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Kan retorikvetenskap och samtalsanalys förenas?
 


2014-10-17 Fr   Publikerna

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B336
Moderator   Mral, Brigitte

10:30   Kjeldsen, Jens
Informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  PDF-dokument Det virkelig retoriske publikum
Forfatter: Jens E. Kjeldsen
11:00   Lyngfelt, Anna
Svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Niondeklassares tolkning av argumenterande text
11:30   Bruhn, Tommy
Kommunikation och medier, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Mångtydighet och den sammansatta publiken: Perspektiv på retorisk polysemi
 


2014-10-17 Fr   Retorikämnets samtidshistoria

Tid, plats   10:30 - 12:00 i LUX B240
Moderator   Wolrath Söderberg, Maria

10:30   Malkenes, Simon
forfatter, Oslo, Norge
  PDF-dokument Abstract Simon Malkenes
11:00   Buhre, Frida
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Oväntade riktningar: Den amerikanska retorikdisciplinen under 1900-talet
11:30   Mattsson, Moa
Högskolan i Gävle/ Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Det svenska retorikämnets moderna historia: kritisk akademisk disciplin eller kassako?
 


2014-10-17 Fr   Lunch

Tid, plats   12:00 - 13:00 i LUX:C148 foajé hela

 


2014-10-17 Fr   Ämnesföreträdarmöte FFF

Tid, plats   12:00 - 13:00 i LUX B166
Övriga upplysningar   Lunchmöte för Universitetens ämnesföreträdare.

 


2014-10-17 Fr   Plenarsession: Andrea Lunsford - The Norton Anthology of Rhetoric and Writing and Rhetoric's Pedagogical Imperative

Tid   13:00 - 14:00 i LUX Aula
Moderator   Eriksson, Anders

13:00   Lunsford, Andrea
Stanford University, Stanford, United States of America
  PDF-dokument The Norton Anthology of Rhetoric and Writing and Rhetoric's Pedagogical Imperative
 


2014-10-17 Fr   Avslutning

Tid   14:00 - 14:30 i LUX Aula
Övriga upplysningar   Med annonsering av nästa konferensvärd.

 


2014-10-17 Fr   Avslutande mingel

Tid, plats   14:30 - 15:00 i LUX:C148 foajé hela
Övriga upplysningar   Med lättare förtäring

Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig enhet: Språk- och litteraturcentrum 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet