IASS 2010 Lund, Sweden

Visa program

 

Utskriftsversion

Datum
Plats
Person
Session
 
 


2010-08-03 Ti   Registrering

Tid, plats   10:00 - 14:00 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-03 Ti   Lunch

Tid   12:00 - 13:30
Övriga upplysningar   En lätt lunch serveras i SOL-centrums foajé A light lunch will be served in the foyer of Centre for Languages and Literature

 


2010-08-03 Ti   Inledning

Tid, plats   14:00 - 14:30 i SOL-centrums foajé
Övriga upplysningar   Konferensen öppnas av Sven Strömqvist, vicerektor vid Lunds universitet The conference will be opened by Sven Strömqvist, vice principal of Lund University

 


2010-08-03 Ti   Plenarsession: Om översättningens osäkra plats i den svenska litteraturhistorien

Tid, plats   14:45 - 15:30 i

14:45   Kleberg, Lars
Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Översättningens osäkra plats i den svenska litteraturhistorien
 


2010-08-03 Ti   Kaffepaus

Tid, plats   15:30 - 16:00 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-03 Ti   Dialoger och impulser

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H140
Moderator   Bernhardsson, Katarina

16:00   Mortensen, Anders
SOL-centrum: litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Om sopningens och sotningens sak och sken. Almqvist i Dickens London
16:30   Kalinowski, Mariusz
frilansare/översättare, Kopparberg, Sverige
  PDF-dokument Indras dotter – född ur en rysk dröm Om Strindbergs skuld till Tjernysjevskij
 


2010-08-03 Ti   Didaktik och genusförskjutningar?

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Absalon A129b
Moderator   Tenngart, Paul

16:00   Kaprová, Linda
Philosophical Faculty, Department of Nordic Studies, Charles University in Prague, Praha 6, Czech Republic
  PDF-dokument Proper Names and Translating Children’s Literature into Czech: The Development of Translation Norms in the 20th and 21st Centuries
16:30   Kärrholm, Sara
Litteraturvetenskap, SOL-centrum, Lund, Sverige
  PDF-dokument Att översätta vuxenvärlden – Kerstin Thorvalls bilderböcker för barn
17:00   Ljungquist, Sarah
Avdelningen för humaniora, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige
  PDF-dokument Kvinnligare framtoning, avväpnad indignation och avlägsnat normöverskridande. En analys av hur en översättning från käll- till måltext med små medel avväpnar indignation och avlägsnar könsnormöverskridanden.
 


2010-08-03 Ti   Fröken Julie - gång på gång

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Absalon A121
Moderator   Stenström, Johan

16:00   Schönström, Rikard
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Strindberg och Kina
16:30   Johansson Wang, Maja-Stina
performing art - theatre, Shanghai Theatre Academy, Shanghai, Kina
  PDF-dokument Fröken Julie i Kina
 


2010-08-03 Ti   Händelser blir berättelser

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H339
Moderator   Vulovic, Jimmy

16:00   Søndergaard, Leif
Syddansk Universitet, Litteraturvidenskab, Odense M., Danmark
  PDF-dokument At fortælle historie
16:30   Bergström, Åsa
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Från ord till handling - Adaptioner av det första SMS-mordet i historien
17:00   Ommundsen, Åse Marie
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Fortellinger om kongen: transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker
 


2010-08-03 Ti   Kriminallitteratur - identiteter på glid

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Helgason, Jon
Övriga upplysningar   Elisabeth Bladh framträder tillsammans med Alexander Künzli Elisabeth Bladh appears together with Alexander Künzli

16:00   Bladh, Elisabeth
Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument En titt på titlar: Svenska deckare i tysk och fransk översättning
16:30   Bergman, Kerstin
Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, Sweden
  PDF-dokument Negotiation of European versus national and regional identities in Mankell’s Den orolige mannen (2009)
 


2010-08-03 Ti   Samtida mytologier

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Steiner, Ann

16:00   Nauwerck, Malin
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument En värld av myter – Canongates mytserie och översättningens politik
16:30   Pedersen, Vibeke
Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Chicklit, chickflick og tøse-tv: Grænseløse postfeministiske heltinder
 


2010-08-03 Ti   Umgänge

Tid   19:30 - 21:00
Övriga upplysningar   Företrädare för Lunds kommun hälsar konferensdeltagarna välkomna i Lunds Konsthall (vid Mårtenstorget)

 


2010-08-04 On   Barnlitteratur: idelogi och principer

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Jonsson, Bibi

09:00   Surmatz, Astrid
Litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet Växjö/Amsterdam University, Växjö, Sweden/Netherlands
  PDF-dokument Ideology, translation and transfer
09:30   Labada, Anastasiya
Centret för svenska studier, Centret för internationella studier, Minsk, Belarus
  PDF-dokument Översättning inom barnlitteratur: adaption och transformation av värden och värderingar.
10:00   Stajnerova, Petra
Skandinavistikk, Det filosofiske fakultet i Praha, Praha 1, Tsjekkia
  PDF-dokument Skandinavisk barnelitteratur i Tsjekkia. Oversikt og problemer
 


2010-08-04 On   Giganter på ingång

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Absalon A129b
Moderator   Mortensen, Anders

09:00   Tenngart, Paul
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Fördröjd blomning: Les Fleurs du Mal på svenska
09:30   Rosiek, Jan
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument (Post)Modernist Influences: Pound in Danish Literature
10:00   Muradyan, Katarina
Translator, Writers Union, Moscow, Russia
  PDF-dokument Strindberg in Russia: Translations and Paraphrases
 


2010-08-04 On   Karaktärer och relationer

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H339
Moderator   Holmberg, Bo

09:00   Sendik, Shai
Independent translator, Bet El Bet, Israel
  PDF-dokument Getting into Character: Characterization in Literary Translation
09:30   Ryzmakova, Volha
Centret för svenska studier, Centre for International Studies, Minsk, MINSK, Belarus
  PDF-dokument Översättning av Mikael Niemis bok "Populär musik från Vittula" till belarusiska
 


2010-08-04 On   Kontakter och konstellationer

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Ljung, Per Erik

09:00   Grigorjevna, Grigirjeva Ludmila
Literature, Universitrtet for jernbane, Moskva, Ryssland
  PDF-dokument Die Sprache als Vermittler (Zur Geschichte der Übersetzungen skandinawischer Texten ins Russische)
09:30   Laha, Ilona
Institutet för jämförande litteraturvetenskap, Daugavpils Universitet, Daugavpils, Lettland
  PDF-dokument Lettiska och svenska litterära kontakter (1980–2009).
 


2010-08-04 On   Nationen och det andra

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Absalon A121
Moderator   Stigsdotter, Ingrid

09:00   Bredesen Opset, Barbro
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument ”Veien mot et nasjonalmonument” Franske toaletter og Wergelands blomster – kulturell identitet i avnasjonaliseringens tid. En multimedial analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak 2005
09:30   Sibinska, Maria
Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet Gdanski, Gdansk, Polen
  PDF-dokument Lavvo og guksi. Om utfordringer ved å formidle annethet.
10:00   Dancus, Adriana Margareta
International Summer School, University of Oslo, Oslo, Norway
  PDF-dokument Emotional Flows: The Kautokeino Rebellion and Racial Melancholia
 


2010-08-04 On   Översättare i skilda roller

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H140
Moderator   Ljung Svensson, Ann-Sofi

09:00   Rydén, Per
SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Carl David af Wirsén, introduktören som inte ville översätta
09:30   Wegener, Anna
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Emilia Villoresi – oversætter af Karin Michaëlis’ Bibi-bøger
10:00   Westerström, Jenny
Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Anders Österling som översättare och introduktör
 


2010-08-04 On   Översättningshistoria I - några perspektiv

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Ringmar, Martin

09:00   Sjenjavskaja, Tatjana
Institutt for germansk og keltisk filologi, Det statlige Lomonosov-universitet i Moskva, Moskva, Russland
  PDF-dokument Om oversettelse og litteraturtradisjon i tradisjonell kultur
09:30   Melnikova, Elena
Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
  PDF-dokument Translating Bible into heroic epics: Anglo-Saxon religious poems
10:00   Broomans, Petra
Scandinavian Linguistics and Literatures, University of Groningen, Groningen, The Netherlands
  PDF-dokument “Böckernas gynaeceum”. Betydelse av bibliografier av översatt skönlitteratur för receptionsforskning.
 


2010-08-04 On   Kaffepaus

Tid, plats   10:30 - 10:45 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-04 On   Barnlitteratur - klassiker

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Vinge, Louise

10:45   Tveit, Åse Kristine
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument The Chesire cat who moved to Mandal
11:15   Bache-Wiig, Harald
Inst. for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Maria Parr: Tonje Glimmerdal - en oppdatering av mytens tidløse skrift?
11:45   Sundmark, Björn
Lärarutbildnngen, Malmö högskola, Malmö, Sverige
  PDF-dokument Stretton i stereo: Lost Gip och andra felande länkar i svensk översättningshistoria
 


2010-08-04 On   Det stora uppdraget

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Absalon A121
Moderator   Gullin, Christina

10:45   Ellerström, Jonas
ellerströms förlag, Lund, Sverige
  PDF-dokument Att översätta på nytt
11:15   Rees, Ellen
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Bjerregaard (and Wergeland's, Ibsen's, and Garborg's) Et Fjeldeventyr (1824, 1844, 1857, and 1924)
11:45   Huldén, Lars
Helsingfors Universitet, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument Översättningsproblem i Kalevala
 


2010-08-04 On   Export - import

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Svensson, Bo S.
Övriga upplysningar   Carina Andersson framträder tillsammans med Charlotte Lindgren Carina Andersson appears together with Charlotte Lindgren

10:45   Hartlova, Dagmar
Germanska studier - skandinavistik, Karlsuniversitet Prag, Praha 1, Tjeckien
  PDF-dokument Val av litteratur till översättning
11:15   Gosass, Carina
Inst. för moderna språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Svensk barnboksexport till Frankrike – trender, anpassning och konkurrens 1987-2009
 


2010-08-04 On   Kring 1:a världskriget - diskurser i rörelse

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H339
Moderator   Westerström, Jenny

10:45   Ahlund, Claes
Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi, Åbo/Turku, Finland
  PDF-dokument Politik som underhållning: skandinavisk populärlitteratur under första världskriget
11:15   Qvarnström, Sofi
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Svenska vittnesmål i krigstrafik. Översättningar under första världskriget
11:45   Vulovic, Jimmy
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument En översatt international
 


2010-08-04 On   Nation och schablon

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Absalon A129b
Moderator   Marklund, Anders

10:45   Agger, Gunhild Moltesen
Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark
  PDF-dokument Danmarksfilm - kan danskhed oversættes?
11:15   Zmuda-Trzebiatowska, Magdalena
Institutionen för skandinavistik (Katedra Skandynawistyki), Adam Mickiewicz-universitetet, Poznan, Polen
  PDF-dokument Konsten att översätta folkhemmet - några tankar kring kulturella aspekter av skönlitterära översättningar från svenska till polska
11:45   Källström, Lisa
Kultur Sprak Medier, Malmö högskola, Malmö, Sverige
  PDF-dokument Berättelser om en röd stuga
 


2010-08-04 On   Sidor i författarskap

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H140
Moderator   Smedberg Bondesson, Anna

10:45   Sundberg, Björn
Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument "... öfversättning af Hjalmar Söderberg"
11:15   Ek, Thomas
Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Jarl Hemmer som översättare
11:45   Möller-Sibelius, Anna
Litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Turku, Finland
  PDF-dokument Bertel Gripenberg och den bortglömda finska kontexten
 


2010-08-04 On   Översättningshistoria II - fallet Nederländerna/Flandern

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Broomans, Petra

10:45   Biesemans, Els
Institution för nordiska språk, Ghent Universitet, Gent, Belgien
  PDF-dokument Skandinavisk litteratur i Nederländerna och Flandern. En prosopografi över litteraturförmedlare.
11:15   Jiresch, Ester
Skandinaviska språk och kulturer, Universitet Groningen, Groningen, Holland
  PDF-dokument Jiresch-Female cultural transmitters
11:45   Van Elswijk, Roald
Department of Scandinavian Studies, University of Groningen, Groningen, Nederland
  PDF-dokument "Den herlege lydrikdom av hans språk". Den nederlandske resepsjonen av Arne Garborg.
 


2010-08-04 On   Lunch

Tid, plats   12:15 - 13:15 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-04 On   Plenarsession: Languagers, Languaging, Language and "Languages"

Tid, plats   13:15 - 14:00 i

13:15   Jørgensen, J. Normann
københavns universitet, københavn s, danmark
  PDF-dokument Languagers, Languaging, Language, and "Languages"
 


2010-08-04 On   Heteroglossia

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Conrad Thing, Neal Ashley

14:15   Hornbek, Birgitte
Nordisk Institut, Aarhus Universitet, Århus C, Danmark
  PDF-dokument Fortællingens ar. Om eksil og oversættelse.
14:45   Kongslien, Ingeborg
Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Tematiske mønster og diskursive strategiar hos nordiske translingvale forfattar
15:15   Tidigs, Julia
litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Åbo/Turku, Sverige
  PDF-dokument Litterär flerspråkighet och översättningens sken
 


2010-08-04 On   Lyriska appropriationer

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Svensson, Lars-Håkan

14:15   Karlsen, Ole
Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø, Tromsø, NORGE
  PDF-dokument Om Jan Erik Volds gjendiktning av amerikansk lyrikk: exemplene Dylan og Stevens
14:45   Lysell, Roland
Litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Saint-John Perses universum och Erik Lindegrens
15:15   Möller, Daniel
litt.-vet, SOL, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Poetiska approprieringar. Erik Lindegren i gränslandet mellan parafras och översättning
 


2010-08-04 On   Nordiska resonanser

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Zola Christensen, Robert

14:15   Marnersdóttir, Malan
Føroyamálsdeild - Inst. for færøsk litteratur og sprog, Fróðskaparsetur Føroya - Færøernes universitet, Tórshavn, Føroyar
  PDF-dokument Færøernes store digter bedst kendt i oversættelse
14:45   Ståhl, Eva-Britta
Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige
  PDF-dokument "Island, Norge, Gotland. En treklang i den nordiska gemenskapen"
15:15   Gemzøe, Anker
Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg Øst, Danmark
  PDF-dokument Per Pettersons ekkoland – Danmark. Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk
 


2010-08-04 On   Röster och strategier

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Absalon A121
Moderator   Regnell, Astrid

14:15   Gullin, Christina
sektionen för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, lund, sverige
  PDF-dokument Nadine Gordimers Get a Life in Scandinavia
14:45   Alvstad, Cecilia
ILOS, Institutt for litteratur områdestudier och europeiske språk, Universitet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Borges, Cortázar och deras metafiktion på svenska
15:15   Persson, Ann-Sofie
Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  PDF-dokument Kulturell och sexuell identitet i översättning och transformation hos Nina Bouraoui
 


2010-08-04 On   Texter och rörliga bilder

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H339
Moderator   Olsson, Lena

14:15   C. Rédei, Anna
Språk- och litteraturcentrum/Semiotik, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument ”Översättning” från text till rörlig bild: intersemiotik ur ett teoretiskt perspektiv
14:45   Oscarson, Christopher
Humanities, Classics, and Comparative Literature, Brigham Young University, Provo, UT, United States of America
  PDF-dokument Adaptations: Literature into Film, Film into Literature
15:15   Mckinney, Richard
SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sweden
  PDF-dokument Dealing with Description in Adaptations
 


2010-08-04 On   Utopier och löften

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Absalon A129b
Moderator   Lysell, Roland

14:15   Bak, Krzysztof
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria / Zaklad Filologii Szwedzkiej, Stockholms universitet / Uniwersytet Jagiellonski, Stockholm / Kraków, Sverige / Polen
  PDF-dokument ”Till översättningens lov”. Birgitta Trotzigs translatologiska credo
14:45   Söderlind, Sylvia
Dept of English, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada
  PDF-dokument Sankt Kristoffer, översättarens skyddshelgon?
 


2010-08-04 On   Villkor för flöden

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H140
Moderator   Bergman, Kerstin

14:15   Steiner, Ann
Litteraturvetenskap/SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Svensk litteratur i världen/världens litteratur i Sverige – översättningsströmningar, upphovsrätt och bokmarknad 2010
14:45   Ljung Svensson, Ann-Sofi
Litteraturvetenskap, Lunds Universitet SOL, Lund, Sverige
  PDF-dokument Selma och piraterna
15:15   Gunder, Anna
Nobel Museet, Stockholm, Sweden
  PDF-dokument Nobelprisets vidare verkningar. Om Nobelpriset i litteratur och intresset för utländsk litteratur i Sverige 1950-2005
 


2010-08-04 On   Kaffepaus

Tid, plats   15:45 - 16:00 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-04 On   Aspects of Translation

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Mckinney, Richard

16:00   Domínguez-Pérez, Mónica
Spanish Literature, Literary Theory and General Linguistics / English Language and Literary Studies, Universidade de Santiago de Compostela (Spain) / University of Abuja (Nigeria), Vilalonga (Pontevedra), Spain
  PDF-dokument Concepts of Translation, Transfer, Interference and Contact
16:30   Jawad, Hisham
English Language, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman
  PDF-dokument Cross-cultural Communication: a Memetic Approach
17:00   Proietti, Paolo
Faculty of Interpreting and translation, IULM University - Milan, Milan, Italy
  PDF-dokument The analysis of the translated text: propositions for an operational protocol
 


2010-08-04 On   Berättelser och betydelser

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H339
Moderator   Sanders, Karin

16:00   Cymbrykiewicz, Joanna
Katedra Skandynawistyki, Adam Mickiewicz Universitet, Poznan, Polen
  PDF-dokument HC Andersen som vi kender ham – om modtagelsen af HC Andersens eventyr i Polen
16:30   Woods, Gurli
Women's Studies, DT 1501, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada
  PDF-dokument “Between Two Media: Merete Morken Andersen’s Novel Hav av tid and Its Adaptation to CD – What’s the Difference?”
17:00   Steponaviciute, Ieva
Centrum for Nordiske Studier, Vilnius Universitet, Vilnius, Litauen
  PDF-dokument Transcreative mechanisms in Karen Blixen’s “Babette’s Feast”
 


2010-08-04 On   Kulturella adaptioner

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Stegane, Idar

16:00   Jackson, Tatjana
Institute for Global History, Russian Academy of Sciences, Leading research fellow, Moscow, Russia
  PDF-dokument Cultural Adaptation of Foreign Texts in Old Norse-Icelandic Literature
16:30   Schwabe, Fabian
Nordische Abteilung, EMAU Greifswald, Greifswald, Tyskland
  PDF-dokument Ei norrøn legemiddelbok
 


2010-08-04 On   Redundans och förståelse

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Brunow, Dagmar

16:00   Høegh, Tina
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Transformationer mellem skrift og tale. Undersøgelse af kropsligt analogt niveau i tekstfortolkning.
 


2010-08-04 On   Selma Lagerlöfs förvandlingar

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H140
Moderator   Larsson, Lisbeth

16:00   Smedberg Bondesson, Anna
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Kobenhavns universitet, Kobenhavn, Danmark
  PDF-dokument Gösta Berling på La Scala - En transmedial och transnationell kulturkrock iscensatt
16:30   Forsås-Scott, Helena
Dept. of Scandinavian Studies, University College London, London, England
  PDF-dokument Oh, children of a later day! Den problematiske Gösta Berling på engelska
 


2010-08-04 On   Annan aktivitet

Tid   19:30 - 21:00
Övriga upplysningar   Guided city walks, information about meeting point will be given

 


2010-08-05 To   Utflykt

Tid   09:00 - 17:30
Övriga upplysningar   Utflykterna går till Österlen och Kullen Excursions go to Österlen (South East Scania) and Kullen (Noth West Scania) För dem som är kvar i Lund – SOL-centrum är öppet 10-14 UB är öppet 10-16 Skissernas museum 12-18

 


2010-08-06 Fr   Arenor för förnyelse

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Absalon A121
Moderator   Bäckström, Per

09:00   Conrad Thing, Neal Ashley
Solcentrum, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Ekelöf på dansk
09:30   Juhl Rasmussen, Anders
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Europæisk prosamodernisme i dansk oversættelse på forlaget Arena og transnational Arenamodernisme i Danmark
10:00   Stidsen, Marianne
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument "In the Making" - Den amerikanske vending i nyere dansk poesi
 


2010-08-06 Fr   De- och re-kontextualisering

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Bergström, Åsa

09:00   Apelkvist, Åsa
Institutionen för germanistik, Universitatet i Bukarest, Bukarest, RUMÄNIEN
  PDF-dokument Översättning mellan svenska och rumänska - några språkliga, stilistiska och kulturella synpunkter
09:30   Reuter, Hedwig
Faculté de Traduction, Université de Mons, Mons, Belgien
  PDF-dokument Samtaleanalyse og oversættelse af teaterstykker
10:00   Rugg, Linda Haverty
Scandinavian Department, University of California, Berkeley, Berkeley, California, U.S.A.
  PDF-dokument An Orgy of Words: Translating Ingmar Bergman
 


2010-08-06 Fr   Fallet Hamsun

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H140
Moderator   Gemzøe, Anker

09:00   Markussen, Bjarne
Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
  PDF-dokument Fra avis til roman: Hamsun og barnemorddebatten
09:30   Pankratova, Eleonora
frilanser, Moskva, Russland
  PDF-dokument At utgi Hamsun pa russisk
 


2010-08-06 Fr   Gender troubles

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H339
Moderator   Sandgren, Håkan

09:00   Helgason, Jon
Svenska Akademiens ordboksredaktion, Svenska Akademien, Lund, Sverige
  PDF-dokument Sophia Elisabet Brenner som Sappho: Konvention, tradition och fiktion
09:30   Olsson, Lena
SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Modernising Desire: Translation and the Pornographic Text
10:00   Sjögren, Kristina
Gender Studies, University College London, London, U.K.
  PDF-dokument Hur sex blir kärlek i Le Plaidoyer d’un fou: Ett genusperspektiv på översättningar av Strindbergs roman
 


2010-08-06 Fr   In i verkstaden

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Zilliacus, Clas

09:00   Holmberg, Bo
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Att översätta den syriske poeten Muhammad al-Maghuts dikt "Mordet"
09:30   Veisland, Jørgen
Nordisk Institutt, Gdansk Universitet, Gdansk, Polen
  PDF-dokument Imagisme i Laus Strandby Nielsens "Den sorte væg"
10:00   Olsen, Per
Center for Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet, Odense M., Danmark
  PDF-dokument Digtet er så godt oversat, at hvis det blev oversat, ville man ikke tro, at det var oversat.
 


2010-08-06 Fr   Medietransformationer

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Agger, Gunhild Moltesen

09:00   Ingvarsson, Jonas
Forum för intermediala studier, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige
  PDF-dokument All's Wells that ends Welles: Uses and Representations of Media in War of the Worlds 1898/1938
09:30   Engelstad, Arne
Faculty of Education (Avd. for lærerutdanning), Vestfold University College (Høgskolen i Vestfold), Tønsberg, Norway
  PDF-dokument Fra roman til film - mediespesifikk gjendiktning. Göran Tunströms roman Juloratoriet (1983) og Kjell-Åke Anderssons film Juloratoriet (1996)
10:00   Andersen, Per Thomas
Instritutt for lingvistiske og nordiske studioer, Universitetet i Oslo, Oslo, Norway
  PDF-dokument Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren
 


2010-08-06 Fr   Översättningshistoria III - Europa kommer närmare

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Absalon A129b
Moderator   Kleberg, Lars

09:00   Wollin, Lars
privatforskning, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Del 1 i en hypotetisk svensk översättningshistoria?
09:30   Akujärvi, Johanna
Greek Studies, Lund University, Lund, Sverige
  PDF-dokument Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet
10:00   Nymoen, Ingrid
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  PDF-dokument Nordiske oversettelser, fortolkninger og applikasjoner av Augustins Bekjennelser
 


2010-08-06 Fr   Kaffepaus

Tid, plats   10:30 - 10:45 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-06 Fr   Avantgardets intåg

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Absalon A129b
Moderator   Olsen, Per

10:45   Jelsbak, Torben
Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København, Danmark
  PDF-dokument Nordisk avantgarde 1900-1925
11:15   Zilliacus, Clas
Litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Åbo stad, Finland
  PDF-dokument Översättning som medhåll: Diktonius strategier i tolkningsantologin Ungt hav 1923.
11:45   Stounbjerg, Per
Nordisk Institut, Aarhus Universitet, Århus C, Danmark
  PDF-dokument Avantgarde i danske citationstegn. Om Jens-August Schades Kommode-Tyven
 


2010-08-06 Fr   De stora kliven - mellan genrer och konstarter

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Sundberg, Björn

10:45   Carbone, Elettra
Department of Scandinavian Studies, University College London, London, United Kingdom
  PDF-dokument Renzo and Lucia at Det Kongelige Teater: from Alessandro Manzoni’s novel I Promessi Sposi to Hans Christian Andersen’s operetta Brylluppet ved Como-Søen
11:15   Wang, Pao-Hsiang
Foreign Languages and Literatures, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, R.O.C.
  PDF-dokument Darkness into Light in Yolanta: Tchaikovsky’s Operatic Adaptation of Hertz’s Play King Rene’s Daughter
11:45   Stenström, Johan
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sweden
  PDF-dokument Livlægens besøg – adaptation och interskandinaviskt samarbete
 


2010-08-06 Fr   Form- och tematransformationer

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H339
Moderator   Olsson, Ulf

10:45   Zillén, Erik
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Fladdermusen, hermelinerna och böjligheten. Om en fabels transformationer
11:15   Rosengaard, Hans Ulrik
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Fra erobrer til underdog - en tematisk transformation
11:45   Larsen, Gorm
INSS, Dansk, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Et temas transformationer: Overlevelsesinstinktets skam
 


2010-08-06 Fr   Musik på spel

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Houe, Poul

10:45   Franzon, Johan
Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Att översätta sånger och musikaler. Sångbart, spelbart, troget?
11:15   Lehrmann, Ulrik
Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, Odense M, Danmark
  PDF-dokument Kampen om ”Det var en lørdag aften” i dansk kultur
11:45   Jonsson, Bibi
SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument ”Töres döttrar i Vänge” översatt i andra konstarter
 


2010-08-06 Fr   Möten mellan normsystem

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Absalon A121
Moderator   Alvstad, Cecilia

10:45   Ringmar, Martin
SOL/Nordiska språk, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Tecken som gör skillnad! Interpunktion och grafisk struktur i de nordiska översättningarna av Salka Valka.
11:15   Rosinska, Paulina
Katedra Skandynawistyki/Skandinaviska Institutionen, Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej, Warszawa, Polen
  PDF-dokument Översättaren vid skiljevägen
11:45   Pettersson, Torsten
Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Att skapa likt ur olikt: hur finsk bunden poesi kan översättas till svenska
 


2010-08-06 Fr   Paradigmväxling

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H140
Moderator   Andersen, Per Thomas

10:45   Sahlin, Johan
Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Från filosofi till fiktion: exemplet Pontus Wikner
11:15   Hedin, Gry
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument ”Et frygteligt nervearbejde”. Overførsler af begreber og metoder fra naturvidenskaben til billedkunsten og litteraturen i Norden omkring 1890
11:45   Haugland, Anne Gry
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Ballerup, Danmark
  PDF-dokument Teorioverførsel – en udfordring i tværfagligt arbejde
 


2010-08-06 Fr   Översättningshistoria IV - försök på hemmaplan

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Möller, Daniel

10:45   Cullhed, Anna
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Ett dukat bord. Poeten, stoffet och genren i svenskt 16-1700-tal
11:15   Johansson, Lars-Erik
Inst för kommunikation och information, Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige
  PDF-dokument Imitation och översättning – betydelsen av två retoriska principer för framväxten av en svenskspråkig litteratur
11:45   Sjödin, Alfred
Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Georgica på svensk mark: imitation och analogi
 


2010-08-06 Fr   Lunch

Tid, plats   12:15 - 13:15 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-06 Fr   Plenarsession: Pictures in the Typewriter,Writings on the Screen

Tid, plats   13:15 - 14:00 i

13:15   Koskinen, Maaret
Department of Cinema Studies, Stockholm University, Stockholm, Sweden
  PDF-dokument Pictures in the Typewriter, Writings on the Screen: Stieg Larsson, Ingmar Bergman, and the lure of media appropriations
 


2010-08-06 Fr   Att resa och att skriva

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H140
Moderator   Thisted, Kirsten

14:15   Schab, Sylwia
Katedra Skandynawistyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznan, Polen
  PDF-dokument Om at oversætte mellem kulturer. En analyse af cultural transition i polske rejseberetninger fra Skandinavien.
14:45   Ljungberg, Emilia
Pressvetenskap, Medier, kommunikation och journalistik, Lund, Sverige
  PDF-dokument Travel writing and a Swedish/Scandinavian identity
 


2010-08-06 Fr   Bilder och koder

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Sibinska, Maria

14:15   Hesse, Andrea
Nordische Abteilung, Universität Greifswald, Greifswald, Tyskland
  PDF-dokument Dialoger i roman, filmdubbing og undertekst - medieavhengige betingelser for oversettelse av talespråk
14:45   Stigsdotter, Ingrid
Filmvetenskap, SOL, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Henning Mankells Sverige på BBC-engelska: Kulturell översättning i Faceless Killers, The Man Who Smiled och The Fifth Woman
15:15   Blackwell, Marilyn
Germanic Languages, Ohio State University, Columbus Ohio, Förenta staterna
  PDF-dokument SCTV's Ingmar Bergman Parody
 


2010-08-06 Fr   Dynamik och återbruk

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Kärrholm, Sara

14:15   Bronte, Patricia
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Doktorgradstipendiat, Oslo, Norway
  PDF-dokument Transformation of Cultural History Through Intertextuality: Cecilie Løveid’s Maria Q
14:45   Mønster, Louise
Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg Ø, Danmark
  PDF-dokument Litteratur som transformerende oversættelse
 


2010-08-06 Fr   Ekfrasens potentialer

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H339
Moderator   Karlsen, Ole

14:15   Jansson, Mats
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Intermedial översättning – exemplet ekfras
14:45   Lindhé, Cecilia
HUMlab, Umeå universitet, Umeå, Sverige
  PDF-dokument ‘A Visual Sense is Born in the Fingertips’. Towards a Definition of Ekphrasis for the Digital Age
15:15   Andersson, Pär-Yngve
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Örebro, Sverige
  PDF-dokument Från Hoppers Western Motel till irländskt julfirande i augusti: Om ekfrasens töjbarhet och eventuella gränser.
 


2010-08-06 Fr   Eldrid Lunden - Poesi i dialog

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Absalon A121
Moderator   Ljung, Per Erik
Övriga upplysningar   Den norska lyrikern Eldrid Lunden läser ur sina dikter och diskuterar översättning och tolkning med Unni Langås och Annabelle Despard The Norwegian poet Eldrid Lunden will read from her poems and discuss interpretation and translation with Unni Langås and Annabelle Despard

14:15   Langås, Unni
Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
  PDF-dokument Eldrid Lunden - tolkning og gjendiktning
14:45   Despard, Annabelle
Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
  PDF-dokument Eldrid Lunden - tolkning og gjendiktning
 


2010-08-06 Fr   Transformations of tales

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Absalon A129b
Moderator   Pettersson, Torsten

14:15   Lysenko, Marina
sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad, Kåphult, Sverige
  PDF-dokument Literary Tale: Transformation of the Chronotope
14:45   Glazyrina, Galina
Institute for Global History, Russian Academy of Sciences, Senior Researcher, Moscow, Russia
  PDF-dokument Transformation of an oral tale into a written saga (the case of Yngvars saga víðförla)
15:15   Irlenbusch-Reynard, Michael
Abt. f. Skandinavistik, Universität Bonn, Solingen, GERMANY
  PDF-dokument Character metamorphosis in German adaptations of Jómsvíkinga saga
 


2010-08-06 Fr   Översättningshistoria V - former av offentlighet

Tid, plats   14:15 - 15:45 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Sjödin, Alfred

14:15   Henning, Peter
SOL: Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Självframställningens form och förmedlan
14:45   Kaunonen, Leena
Finska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument “Melodies that speak vivaciously and earnestly”: Music as a translated medium in Eeva-Liisa Manner’s poetry
 


2010-08-06 Fr   Kaffepaus

Tid, plats   15:45 - 16:00 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-06 Fr   Estetiska omfunktioneringar

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H339
Moderator   Asklund, Jonas

16:00   Båth, Katarina
Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Den romantiska ironin -- på svenska
16:30   Westerlund, Anders
Åbo Akademi, Kristinestad, Finland
  PDF-dokument Hans Ruins essäistik mellan fakta och fiktion
17:00   Malmqvist, Jenny
Språk och kultur i Europa, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  PDF-dokument Återanvändning som resurs i litterärt skapande
 


2010-08-06 Fr   Kulturöversättning i ny geografi

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Absalon A129b
Moderator   Engberg, Charlotte

16:00   Moberg, Bergur Rønne
Dpt. of Scandinavian Studies and Linguistics, External Senior Lecturer, Copenhagen, Denmark
  PDF-dokument I ’modernismens’ margin: Oversættelse og modernismegeografi i Suzanne Brøggers Sølve
16:30   Thisted, Kirsten
Institut for tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Jakob Ejersbos Afrikatrilogi - et studie i kulturel oversættelse.
17:00   Mortensen, Elna
Læreruddannelsen i Aalborg, University College Nordjylland, Aalborg SØ, Danmark
  PDF-dokument Jakob Ejersbos "Liberty" som kulturel oversættelse
 


2010-08-06 Fr   Poetik i gungning

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H140
Moderator   Mønster, Louise

16:00   Bäckström, Per
Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
  PDF-dokument ”tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik”. Öyvind Fahlströms översättningar till språken Birdo, Fåglo och Whammo
16:30   Evertsson, Thomas
Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lunds universitet, Malmö, Sverige
  PDF-dokument Översättningsestetikens och teknikmedieringens problem i relation till europeisk lyrisk modernism
17:00   Jazdzewski, Sebastian
Institution för Nordiska Språk, Gdansk Universitet, Gdansk, Polen
  PDF-dokument Ragnarök och nordisk hårdrock - att översätta medeltida skalders verk till nutida extrema ljud
 


2010-08-06 Fr   På väg mot en publik

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Surmatz, Astrid

16:00   Humpal, Martin
Germanic Studies, Charles University, Praha, Czech Republic
  PDF-dokument Henrik Ibsen in Czech Translation
17:00   Moreno Tena, Carolina
Litteraturvetenskaps avdelning, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanien
  PDF-dokument Översättarens uppdrag inför den litterära uniformiteten
 


2010-08-06 Fr   Rapporter från praxis

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Sæther, Astrid
Övriga upplysningar   Mari Baquin framträder tillsammans med Robert Zola Christensen Mari Bacquin appears together with Robert Zola Christensen

16:00   Bacquin, Mari
Språk- och litteraturcentrum, romanska språk, Lund, Sweden
  PDF-dokument Når sommerfugle bliver til sommarflugor
 


2010-08-06 Fr   Romaner med funktioner

Tid, plats   16:00 - 17:30 i SOL Absalon A121
Moderator   Stidsen, Marianne

16:00   Oxfeldt, Elisabeth
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Roman og nation: Halldor Laxness’ Islands klokke
16:30   Stockton, Donna
Comparative Literature, University of Colorado at Boulder, Longmont, USA.
  PDF-dokument Finding a Hidden Treasure in Camilla Collett’s Eventyrsara og Hendes Datter
17:00   Dlask, Jan
Institutionen för lingvistik och fennougristik, Karlsuniversitetet i Prag, Prag 1, Tjeckien
  PDF-dokument År 1979: Christer Kihlmans Dyre prins på tjeckiska.
 


2010-08-06 Fr   Umgänge

Tid, plats   19:30 - 22:30 i SOL-centrums foajé
Övriga upplysningar   Open house/öppen scen med författare och översättare Open house/open scene with writers and translators, co-arrangement with the Literary Society of Lund Baren öppnar 19.30.20.00-21.00 "Översättningens mediala och estetiska konsekvenser" Estradsamtal mellan poeten Cia Rinne, filmvetaren Jan Holmberg och Birgitta Smiding,skådespelare och teatervetare, samtalsledare litteraturvetaren Peter Henning. 21.00- ca 22.30 Fri scen där den som vill kan framträda

 


2010-08-07 Lö   Akrobatik och dialekt

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Absalon A121
Moderator   Helgason, Jon

09:00   Norberg, Ulf
Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Om översättningen av Kerstin Ekmans jämtska i "Guds barmhärtighet" till tyska
09:30   Dymel-Trzebiatowska, Hanna
Skandinaviska institutionen, Gdańsks universitet, Gdańsk, Polen
  PDF-dokument Pippis språkliga akrobatik i polsk översättning.
10:00   Schwetz, Katerina
Språk och Litteraturer, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument "Emil i Lönneberga" - säregenheter i dialogens översättning till ryska
 


2010-08-07 Lö   Intra-individuella mekanismer

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Absalon A129b
Moderator   Henning, Peter

09:00   Albrecht, Susanna
Nordisk Filologi, Universität Münster, Münster, Tyskland
  PDF-dokument Ett annat jag. Om jagets iscensättning och transformation i självbiografin.
09:30   Jørgensen, Aage
pensionist, pensionist, Maarslet, Danmark
  PDF-dokument johannes V. Jensens genretransformationer
10:00   D'amico, Giuliano
Department of literature, area studies and european languages, University of Oslo, Oslo, Norway
  PDF-dokument Självöversättning och omskrivning – Strindbergs Père
 


2010-08-07 Lö   Lost in translation?

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H140
Moderator   Rossel, Sven Hakon

09:00   Houe, Poul
German, Scand. and Dutch, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, United States
  PDF-dokument Existentialism--or Kierkegaard Lost in Translation
09:30   Dam, Anders Ehlers
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Litteraturens stemning
10:00   Garczynska, Helena
DEPARTMENT OF SCANDINAVIAN STUDIES, UNIVERSITY OF GDANSK, GDANSK, POLEN
  PDF-dokument Viklet inn i nettet. Kan samfunnsrelasjonene i Ibsens drama oversettes?
 


2010-08-07 Lö   Multimodal fiktion

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Woods, Gurli

09:00   Brödje, Catrine
Sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
  PDF-dokument En intermedial läsning av Molly Johnssons roman Pansarkryssaren (1955)
09:30   Brumo, John
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Trondheim, Norge
  PDF-dokument Ord og bilde i Frode Gryttens forfatterskap
10:00   Mose, Gitte
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Monica Aarsprong Soldatmarkedet som multimodalt og multimedialt værk
 


2010-08-07 Lö   Myt - och mytbruk

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Söderlind, Sylvia

09:00   Johansson, Niclas
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Narkissos hos Gide och Freud – myten i poetik och psykologi
09:30   Tebelius, Anna
Centre for Intercultural Studies, University College London, London, England
  PDF-dokument The many tongues of Polyphemus – Translating Willy Kyrklund’s Polyfem Förvandlad
10:00   Svensson, Bo S.
Litteraturvetenskap, SOL Lund, Lund, Sweden
  PDF-dokument Att översätta kosmos – Sigrid Combüchens berättelse Parsifal (1998) och Chrétien de Troyes Perceval ou Le Conte du gral (1183)
 


2010-08-07 Lö   Skandinavisk litteratur i Tyskland - äldre inbrytningar

Tid, plats   09:00 - 10:30 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Veisland, Jørgen

09:00   Asklund, Jonas
Nordische Abteilung, Universität Greifswald, Greifswald, Tyskland
  PDF-dokument Vad kan och får översättas? Om den tyska översättningen av C. Livijns Spader Dame (1824)
09:30   Wenusch, Monica
Skandinavistik, Universität Wien, Wien, Österrike
  PDF-dokument Johannes V. Jensen i Tyskland: Oversættelse og reception
10:00   Miocevic, Ljubica
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Tre romantiska spaderdamer
 


2010-08-07 Lö   Kaffepaus

Tid, plats   10:30 - 10:45 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-07 Lö   Antikt ideal - och modernt

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H135a
Moderator   Ståhl, Eva-Britta

10:45   Svensson, Lars-Håkan
Inst f kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
  PDF-dokument Vilhelm Ekelund som översättare av grekiska författare
11:15   Dahlkvist, Tobias
Inst. för litteraturvetenskap/idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Vilhelm Ekelunds Leoparditolkningar
11:45   Giannarelli, Gherardo
Department of Linguistics - Scandinavian Studies, University of Pisa, Querceta (LU), Italy
  PDF-dokument Paul la Cour som oversætter
 


2010-08-07 Lö   Ibsen - up to date

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Absalon A121
Moderator   Schönström, Rikard

10:45   Stehlikova, Karolina
Masaryk University, Brno, Czech Republic
  PDF-dokument Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Ibsens Brand i et prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen
11:15   Sæther, Astrid
Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Hedda, or Aspiration Sky High
11:45   Olsson, Ulf
Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Det ondas samvete: Eyolf hos Ibsen och Norén
 


2010-08-07 Lö   Mönster för import

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Absalon A129b
Moderator   Marnersdóttir, Malan

10:45   Brezinova, Helena
Oddeleni skandinavistiky, Ustav germanskych studii, Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Praha, Tjekkiet
  PDF-dokument Oversætter som redaktør?
11:15   Sigurðardóttir, Turið
Fakultet for færøsk, Færøernes universitet, Tórshavn, Færøerne
  PDF-dokument Oversat og originalt
11:45   Mrozek-Sadowska, Ewa
Scandinavian Studies, University of Gdansk, Gdansk, Poland
  PDF-dokument Små ord och stora känslor. Om översättning av interjektioner i August Strindbergs kammarspel
 


2010-08-07 Lö   Natur och kultur

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H135b
Moderator   Bak, Krzysztof

10:45   Sandgren, Håkan
Sektionen för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige
  PDF-dokument Translating Nature
11:15   Engberg, Charlotte
Dansk, Institur Kultur og Identitet, Roskilde Universitet, Roskilde, Danmark
  PDF-dokument Landskabets efterbilleder i Karen Blixens Den Afrikanske Farm
11:45   Cariboni Killander, Carla
Italienska, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Sverige
  PDF-dokument Den svenske 1700-talsresenären Jacob Jonas Björnståhls resebrev i italiensk översättning från 1994
 


2010-08-07 Lö   Nordisk lyriktrafik

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H140
Moderator   Zillén, Erik
Övriga upplysningar   Idar Stegane framträder tillsammans med Helga Kress Idar Stegane appears together with Helga Kress

10:45   Stegane, Idar
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studiar, Universitetet i Bergen, Fyllingsdalen, Norge
  PDF-dokument "... om den store fordrøymde svermaren kan ha noko å seie til notidsmenneske." Obstfelder på islandsk ved Sigrídur Einars
11:45   Larsen, Peter Stein
Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark
  PDF-dokument Oral Poetry i nyere dansk digtning
 


2010-08-07 Lö   Spår och tecken

Tid, plats   10:45 - 12:15 i SOL Humanisten H239a
Moderator   Stounbjerg, Per

10:45   Svendsen, Erik
CUID, afd for kultur og identitet, dansk, RUC, Roskilde Universitetscenter, roskilde, danmark
  PDF-dokument Skrift og fotografi i dialog?
11:15   Sanders, Karin
Scandinavian, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, United States of America
  PDF-dokument Arkæologiske objekter i fiktiv tid: Merete Pryds Helle og Svend Aage Madsen
11:45   Regnell, Astrid
Språk-o litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Kan drömmens overklighet översättas till verklighet? – Om sinnenas transformation i Strindbergs En blå bok.
 


2010-08-07 Lö   Lunch

Tid, plats   12:15 - 13:15 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-07 Lö   Plenarsession: Bridges and abridgements

Tid, plats   13:15 - 14:00 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Holmberg, Claes-Göran
Övriga upplysningar   Författaren Sigrid Combüchen talar om vad översättning och tolkning betytt för henne

 


2010-08-07 Lö   Kaffepaus

Tid, plats   14:00 - 14:30 i SOL-centrums foajé

 


2010-08-07 Lö   Plenarsession: Invigning av Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund

Tid, plats   14:30 - 15:00 i SOL Humanisthusets hörsal
Moderator   Mortensen, Anders

 


2010-08-07 Lö   Avslutning

Tid, plats   15:00 - 16:30 i SOL Humanisthusets hörsal
Övriga upplysningar   General Meeting of IASS

 


2010-08-07 Lö   Bankett

Tid   19:00 - 23:55
Övriga upplysningar   Avslutningsbankett på Grand Hotell i Lund

Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig enhet: Språk- och litteraturcentrum 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet