IASS 2010 Lund, Sweden

Fulltexter

 

Sök Skriv åtminstone två tecken men tryck ej på Retur

 

Författare 138, fulltexter 138

 1. Agger, Gunhild Moltesen
  , Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark
  PDF-dokument Danmarksfilm – kan danskhed oversættes?
 2. Ahlund, Claes
  , Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi, Åbo/Turku, Finland
  PDF-dokument Politik som underhållning: skandinavisk populärlitteratur under första världskriget
 3. Akujärvi, Johanna
  , Greek Studies, Lund University, Lund, Sverige
  PDF-dokument Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet
 4. Andersen, Per Thomas
  , Instritutt for lingvistiske og nordiske studioer, Universitetet i Oslo, Oslo, Norway
  PDF-dokument Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren (1993)
 5. Andersson, Pär-Yngve
  , Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet, Örebro, Sverige
  PDF-dokument Från Hoppers Western Motel till irländskt julfirande i augusti. Om ekfrasens töjbarhet och eventuella gränser


 6. Apelkvist, Åsa
  , Institutionen för germanistik, Universitatet i Bukarest, Bukarest, RUMÄNIEN
  PDF-dokument Översättning mellan svenska och rumänska – några språkliga, stilistiska och kulturella synpunkter
 7. Asklund, Jonas
  , Nordische Abteilung, Universität Greifswald, Greifswald, Tyskland
  PDF-dokument Jeder, wie er kann und darf, und Gott mit uns allen! Något om Friedrich de la Motte Fouqués översättning av Clas Livjns Spader Dame
 8. Bache-Wiig, Harald
  , Inst. for nordiske og lingvistiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument ”...Noko som liknar, men som ikkje er heilt den likevel.” Maria Parrs Tonje Glimmerdal – gjenskaping av en kjent barnebokheltinne?
 9. Bacquin, Mari
  , Språk- och litteraturcentrum, romanska språk, Lund, Sweden
  PDF-dokument När bara det bästa ändå blir för lite – eller när idiomatiken går förbi översättaren
 10. Bak, Krzysztof
  , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria / Zaklad Filologii Szwedzkiej, Stockholms universitet / Uniwersytet Jagiellonski, Stockholm / Kraków, Sverige / Polen
  PDF-dokument ”Till översättningens lov.” Birgitta Trotzigs translatologiska credo


 11. Bergström, Åsa
  , Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Från ord till handling – Adaptioner av ett svenskt verklighetsdrama
 12. Biesemans, Els
  , Institution för nordiska språk, Ghent Universitet, Gent, Belgien
  PDF-dokument Skandinavisk litteratur i Nederländerna och Flandern. En prosopografi över litteraturförmedlare
 13. Bladh, Elisabeth
  , Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument En titt på titlar: Svensk kriminallitteratur i tysk och fransk översättning
 14. Bredesen Opset, Barbro
  , Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument
 15. Brezinova, Helena
  , Oddeleni skandinavistiky, Ustav germanskych studii, Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Praha, Tjekkiet
  PDF-dokument Oversætteren som redaktør. At rette eller ikke rette?


 16. Broomans, Petra
  , Scandinavian Linguistics and Literatures, University of Groningen, Groningen, The Netherlands
  PDF-dokument Böckernas gynaeceum. Betydelse av bibliografier av översatt skönlitteratur för receptionsforskning
 17. Brödje, Catrine
  , Sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad, Halmstad, Sverige
  PDF-dokument En heteromedial läsning av Molly Johnsons roman Pansarkryssaren (1955)
 18. Bäckström, Per
  , Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
  PDF-dokument ”tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik” Öyvind Fahlströms översättningsstrategier
 19. C. Rédei, Anna
  , Språk- och litteraturcentrum/Semiotik, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Translation from literary texts to moving images: intersemiotics from a theoretical perspective
 20. Carbone, Elettra
  , Department of Scandinavian Studies, University College London, London, United Kingdom
  PDF-dokument Renzo and Lucia at Det Kongelige Teater. From Alessandro Manzoni’s novel I promessi sposi (1827) to Hans Christian Andersen’s operetta Brylluppet ved Como-Søen (1849)


 21. Cariboni Killander, Carla
  , Italienska, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Sverige
  PDF-dokument I paratextens skugga. En italiensk översättning från 1994 av tre svenska resebrev från 1770-talets Neapel
 22. Combüchen, Sigrid
  , writer, Lund, Sweden
  PDF-dokument Förbindelser, förkortningar (Bridges and abridgements)
 23. Conrad Thing, Neal Ashley
  , Solcentrum, Lunds Universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument ”Det er en kraft og modkraft, det er smerte vakt til live”. Ekelöf i Danmark: Rids af den danske reception og oversættelsespraksis
 24. Cullhed, Anna
  , Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Ett dukat bord. Poeten, stoffet och genren i svenskt 1600–1700-tal
 25. Cymbrykiewicz, Joanna
  , Katedra Skandynawistyki, Adam Mickiewicz Universitet, Poznan, Polen
  PDF-dokument H.C. Andersen som vi kender ham – om modtagelsen af Hans Christian Andersens eventyr i Polen


 26. Dahlkvist, Tobias
  , Inst. för litteraturvetenskap/idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Vilhelm Ekelunds Leoparditolkningar
 27. Dlask, Jan
  , Institutionen för lingvistik och fennougristik, Karlsuniversitetet i Prag, Prag 1, Tjeckien
  PDF-dokument Den tjeckiska översättningen av Christer Kihlmans Dyre prins i det totalitära Tjeckoslovakien år 1979: mottagande och censur
 28. Domínguez-Pérez, Mónica
  , Spanish Literature, Literary Theory and General Linguistics / English Language and Literary Studies, Universidade de Santiago de Compostela (Spain) / University of Abuja (Nigeria), Vilalonga (Pontevedra), Spain
  PDF-dokument Translation, transfer, interference, contact
 29. Dymel-Trzebiatowska, Hanna
  , Skandinaviska institutionen, Gdańsks universitet, Gdańsk, Polen
  PDF-dokument Pippis språkliga akrobatik i polsk översättning
 30. Ek, Thomas
  , Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Jarl Hemmer som översättare


 31. Ellerström, Jonas
  , ellerströms förlag, Lund, Sverige
  PDF-dokument Att översätta på nytt
 32. Engelstad, Arne
  , Faculty of Education (Avd. for lærerutdanning), Vestfold University College (Høgskolen i Vestfold), Tønsberg, Norway
  PDF-dokument Fra roman til film – mediespesifikk gjendiktning Göran Tunströms roman Juloratoriet (1983) og Kjell-Åke Anderssons film Juloratoriet (1996)
 33. Forsås-Scott, Helena
  , Dept. of Scandinavian Studies, University College London, London, England
  PDF-dokument ”Oh children of a later day!” Den problematiske Gösta Berling på engelska
 34. Franzon, Johan
  , Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
  PDF-dokument Att översätta sånger är att välja bort
 35. Garczynska, Helena
  , DEPARTMENT OF SCANDINAVIAN STUDIES, UNIVERSITY OF GDANSK, GDANSK, POLEN
  PDF-dokument Viklet inn i nettet. Kan samfunnsrelasjonene i Ibsens drama oversettes?


 36. Gemzøe, Anker
  , Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg Øst, Danmark
  PDF-dokument Per Pettersons Ekkoland – Danmark. Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk
 37. Giannarelli, Gherardo
  , Department of Linguistics - Scandinavian Studies, University of Pisa, Querceta (LU), Italy
  PDF-dokument Paul la Cour as a translator
 38. Gosass, Carina
  , Inst. för moderna språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Svensk barnboksexport till Frankrike – trender och anpassning 1989–2009
 39. Hartlova, Dagmar
  , Germanska studier - skandinavistik, Karlsuniversitet Prag, Praha 1, Tjeckien
  PDF-dokument Bilden av Sverige: tjeckiska översättningar av svensk skönlitteratur
 40. Helgason, Jon
  , Svenska Akademiens ordboksredaktion, Svenska Akademien, Lund, Sverige
  PDF-dokument Konvention, tradition och fiktion. Sophia Elisabet Brenner som Sappho


 41. Henning, Peter
  , SOL: Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Subjektets översättning – den självframställande litteraturens politik
 42. Holmberg, Bo
  , Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Att översätta en dikt av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934–2006)
 43. Houe, Poul
  , German, Scand. and Dutch, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, United States
  PDF-dokument Existentialism – or Kierkegaard Lost in Translation
 44. Huldén, Lars
  , Helsingfors Universitet, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument Översättningsproblem i Kalevala
 45. Humpal, Martin
  , Germanic Studies, Charles University, Praha, Czech Republic
  PDF-dokument Henrik Ibsen in Czech translation


 46. Irlenbusch-Reynard, Michael
  , Abt. f. Skandinavistik, Universität Bonn, Solingen, GERMANY
  PDF-dokument Character metamorphosis in German versions of Jómsvíkinga saga
 47. Jazdzewski, Sebastian
  , Institution för Nordiska Språk, Gdansk Universitet, Gdansk, Polen
  PDF-dokument Ragnarök och nordisk hårdrock. Att översätta medeltida skalders verk till nutida extrema ljud
 48. Jiresch, Ester
  , Skandinaviska språk och kulturer, Universitet Groningen, Groningen, Holland
  PDF-dokument Dien Logeman-Van der Willigen och Marie Herzfeld. Två kvinnliga kulturförmedlare med olika taktiker
 49. Johansson Wang, Maja-Stina
  , performing art - theatre, Shanghai Theatre Academy, Shanghai, Kina
  PDF-dokument Fröken Julie som Pekingopera
 50. Johansson, Lars-Erik
  , Inst för kommunikation och information, Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige
  PDF-dokument Imitation och översättning. Retorikens roll i framväxten av en folkspråkig nordisk skönlitteratur under renässans och barock


 51. Johansson, Niclas
  , Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Narkissos hos Gide och Freud; myten i poetik och psykologi
 52. Jonsson, Bibi
  , SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument ”Töres döttrar i Vänge” översatt inbördes och till andra konstarter
 53. Juhl Rasmussen, Anders
  , Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Europæisk prosamodernisme i dansk oversættelse på forlaget Arena og transnational Arenamodernisme i Danmark
 54. Jørgensen, Aage
  , pensionist, pensionist, Maarslet, Danmark
  PDF-dokument Den unge Johannes V. Jensens genreløshed. Eksperimenter i et diffust mediebillede
 55. Kalinowski, Mariusz
  , frilansare/översättare, Kopparberg, Sverige
  PDF-dokument Indras Dotter – född ur en rysk dröm. Om Strindbergs skuld till Tjernysjevskij


 56. Kaprová, Linda
  , Philosophical Faculty, Department of Nordic Studies, Charles University in Prague, Praha 6, Czech Republic
  PDF-dokument Proper names and translating Swedish literature for children into Czech. Development of translation norms in the 20th and 21st Centuries
 57. Karlsen, Ole
  , Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø, Tromsø, NORGE
  PDF-dokument Jan Erik Volds gjendiktninger. Amerikansk lyrikk
 58. Kaunonen, Leena
  , Finska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland
  PDF-dokument Melodies that speak vivaciously and earnestly. Musical presence in Eeva-Liisa Manner’s poetry
 59. Kleberg, Lars
  , Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
  PDF-dokument Översättningens osäkra plats i den svenska litteraturhistorien
 60. Kongslien, Ingeborg
  , Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Tematiske mønster og diskursive strategiar hos translingvale (L2) forfattarar i nordisk litteratur


 61. Koskinen, Maaret
  , Department of Cinema Studies, Stockholm University, Stockholm, Sweden
  PDF-dokument Pictures in the Typewriter, Writings on the Screen Stieg Larsson, Ingmar Bergman, and the lure of media appropriations
 62. Kress, Helga
  , Hugvísindastofnun, Háskóli Íslands, Reykjavík, Islands
  PDF-dokument ”– om den store fantasten og fordrømte svermeren da kan ha noe å si lenger til moderne mennesker” Obstfelder på Island
 63. Källström, Lisa
  , Kultur Sprak Medier, Malmö högskola, Malmö, Sverige
  PDF-dokument Bullerbyberättelser i tysk populärkultur
 64. Künzli, Alexander
  , Institut für Übersetzen und Dolmetschen, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz
  PDF-dokument En titt på titlar: Svensk kriminallitteratur i tysk och fransk översättning
 65. Laha, Ilona
  , Institutet för jämförande litteraturvetenskap, Daugavpils Universitet, Daugavpils, Lettland
  PDF-dokument Svenska och lettiska litterära kontakter (1980–2009)


 66. Langås, Unni
  , Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
  PDF-dokument Eldrid Lunden: Dialogues in Poetry
 67. Larsen, Gorm
  , INSS, Dansk, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument Overlevelsesinstinktets skam og skyld – et temas transformationer. Om Susanne Biers film Brødre, Jim Sheridans adaption Brothers og Morten Ramslands roman Hundehoved
 68. Larsen, Peter Stein
  , Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet, Aalborg, Danmark
  PDF-dokument ’The American Connection’ i ny dansk poesi
 69. Lehrmann, Ulrik
  , Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet, Odense M, Danmark
  PDF-dokument Oversættelse, remediering, adaptation. Kampen om ”Det var en lørdag aften” i dansk kultur
 70. Lindgren, Charlotte
  , Humaniora och Medier, Franska, Dalarna University, Falun, Sverige
  PDF-dokument Svensk barnboksexport till Frankrike – trender och anpassning 1989–2009


 71. Ljung Svensson, Ann-Sofi
  , Litteraturvetenskap, Lunds Universitet SOL, Lund, Sverige
  PDF-dokument Selma och piraterna
 72. Ljungberg, Emilia
  , Pressvetenskap, Medier, kommunikation och journalistik, Lund, Sverige
  PDF-dokument Translating the self. The definition of a Swedish/Scandinavian identity in travel writing
 73. Lysell, Roland
  , Litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Saint-John Perses universum möter Erik Lindegrens översättningskonst
 74. Markussen, Bjarne
  , Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
  PDF-dokument Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderskene
 75. Marnersdóttir, Malan
  , Føroyamálsdeild - Inst. for færøsk litteratur og sprog, Fróðskaparsetur Føroya - Færøernes universitet, Tórshavn, Føroyar
  PDF-dokument William Heinesen på færøsk


 76. Mckinney, Richard
  , SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sweden
  PDF-dokument Dealing with Description in Adaptations
 77. Miocevic, Ljubica
  , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Tre romantiska spaderdamer
 78. Moberg, Bergur Rønne
  , Dpt. of Scandinavian Studies and Linguistics, External Senior Lecturer, Copenhagen, Denmark
  PDF-dokument Når stedet er hovedperson. Topofile erindrings- og oversættelsesperspektiver i Suzanne Brøggers Sølve
 79. Moreno Tena, Carolina
  , Litteraturvetenskaps avdelning, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanien
  PDF-dokument Översättarens uppdrag inför den litterära uniformiteten
 80. Mortensen, Elna
  , Læreruddannelsen i Aalborg, University College Nordjylland, Aalborg SØ, Danmark
  PDF-dokument Jakob Ejersbos Liberty som kulturel oversættelse


 81. Mrozek-Sadowska, Ewa
  , Scandinavian Studies, University of Gdansk, Gdansk, Poland
  PDF-dokument Små ord och stora känslor. Om översättning av interjektionen hu i August Strindbergs kammarspel
 82. Muradyan, Katarina
  , Translator, Writers Union, Moscow, Russia
  PDF-dokument August Strindberg och ”skandinavomin”
 83. Möller-Sibelius, Anna
  , Litteraturvetenskap, Åbo Akademi, Turku, Finland
  PDF-dokument Vandraren och varulven. Reflektioner kring två motiv i Bertel Gripenbergs författarskap och översättningar från finsk litteratur
 84. Norberg, Ulf
  , Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Kerstin Ekmans jämtska. i Guds barmhärtighet översatt till tyska av Hedwig M. Binder
 85. Nymoen, Ingrid
  , Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
  PDF-dokument Tåresønnen. Moderne mannsbiografi i tradisjon fra Augustins Bekjennelser


 86. Olsen, Per
  , Center for Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet, Odense M., Danmark
  PDF-dokument Digtet er så godt oversat, at hvis det blev oversat, ville man ikke tro, at det var oversat. Oversættelsesteori og -praksis
 87. Olsson, Lena
  , SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Modernising Desire: Translation and the Pornographic Text
 88. Olsson, Ulf
  , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument ”Kan du höra vad jag inte säger.” Lars Noréns bearbetning av Ibsens Lille Eyolf
 89. Ommundsen, Åse Marie
  , Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Fortellinger om kongen. Transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker
 90. Pedersen, Vibeke
  , Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument Fra Bridget Jones’s Diary til Nynnes Dagbog. Romance, intertekstualitet og postfeminisme


 91. Pettersson, Torsten
  , Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Att skapa likt ur olikt. Hur finsk bunden poesi kan översättas till svenska
 92. Proietti, Paolo
  , Faculty of Interpreting and translation, IULM University - Milan, Milan, Italy
  PDF-dokument The analysis of the translated text. Propositions for an operational protocol
 93. Qvarnström, Sofi
  , Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Svenska vittnesmål i krigstrafik. Martin Koch i fransk översättning
 94. Rees, Ellen
  , Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Bjerregaard’s (and Thrane’s, Wergeland’s, Aasen’s, Ibsen’s, Bjørnson’s, and Garborg’s) Fjeldeventyret (1825, 1844, 1853, 1857, 1865, and 1925)
 95. Regnell, Astrid
  , Språk-o litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Spöken och visioner översätts till verklighet. Om sinnenas transformation i Strindbergs En blå bok


 96. Reuter, Hedwig
  , Faculté de Traduction, Université de Mons, Mons, Belgien
  PDF-dokument Samtaleanalyse og oversættelse af teaterstycker
 97. Ringmar, Martin
  , SOL/Nordiska språk, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Tecken som gör skillnad! Interpunktion och grafisk struktur i de nordiska översättningarna av Salka Valka
 98. Rosiek, Jan
  , Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument (Post-)Modernist Influences: Pound in Danish Literature
 99. Rydén, Per
  , SOL-centrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Den motvillige översättaren Carl David af Wirsén
 100. Ryzmakova, Volha
  , Centret för svenska studier, Centre for International Studies, Minsk, MINSK, Belarus
  PDF-dokument Om översättning av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula från svenska till vitryska


 101. Sahlin, Johan
  , Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Från filosofi till fiktion: exemplet Wikner
 102. Samanta, Soumyajit
  , ENGLISH, NORTH BENGAL UNIVERSITY, DT. DARJEELING., INDIA
  PDF-dokument Negotiating cultural difference
 103. Sanders, Karin
  , Scandinavian, University of California, Berkeley, Berkeley, CA, United States of America
  PDF-dokument Arkæologiske objekter i fiktiv tid Merete Pryds Helle og Svend Aage Madsen
 104. Sandgren, Håkan
  , Sektionen för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige
  PDF-dokument Att översätta naturens processer. Hur erfarenheter av skog och skogsbruk representeras i texter av Harry Martinson, Sten Selander och Kerstin Ekman
 105. Schwabe, Fabian
  , Nordische Abteilung, EMAU Greifswald, Greifswald, Tyskland
  PDF-dokument Den norrøne legemiddelboktradisjonen


 106. Schwetz, Katerina
  , Språk och Litteraturer, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
  PDF-dokument Emil i Lönneberga – säregenheter i dialogens översättning till ryska
 107. Schönström, Rikard
  , Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Strindberg och Kina – ett möte mellan realism och esteticism
 108. Sigurðardóttir, Turið
  , Fakultet for færøsk, Færøernes universitet, Tórshavn, Færøerne
  PDF-dokument Paradise Lost og ’’Slaget ved Slesvig.’’ Oversættelse ved etableringen af færøsk litteratur
 109. Sjödin, Alfred
  , Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Georgica på svensk mark – imitation och analogi
 110. Sjögren, Kristina
  , Gender Studies, University College London, London, U.K.
  PDF-dokument Hur sex blir kärlek i Le Plaidoyer d’un fou: Ett genusperspektiv på översättningar av Strindbergs roman


 111. Smedberg Bondesson, Anna
  , Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Kobenhavns universitet, Kobenhavn, Danmark
  PDF-dokument Gösta Berling på La Scala. En transmedial och transnationell kulturkrock iscensatt
 112. Stajnerova, Petra
  , Skandinavistikk, Det filosofiske fakultet i Praha, Praha 1, Tsjekkia
  PDF-dokument Skandinavisk barnelitteratur i Tsjekkia. Oversikt og problemer
 113. Stegane, Idar
  , Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studiar, Universitetet i Bergen, Fyllingsdalen, Norge
  PDF-dokument ”– om den store fantasten og fordrømte svermeren da kan ha noe å si lenger til moderne mennesker” Obstfelder på Island
 114. Stehlikova, Karolina
  , Masaryk University, Brno, Czech Republic
  PDF-dokument Hej, Fremmedkarl, far ej saa fort! Ibsens Brand i prosaisk klesdrakt – fra originalen via den nye oversettelsen til iscenesettelsen
 115. Stenström, Johan
  , Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sweden
  PDF-dokument ”hvor der åbnes en sprække mod lyset” – Livlægens besøg som opera


 116. Steponaviciute, Ieva
  , Centrum for Nordiske Studier, Vilnius Universitet, Vilnius, Litauen
  PDF-dokument Story as the main dish. On some transcreative mechanisms in Karen Blixen’s “Babette’s Feast”
 117. Stidsen, Marianne
  , Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
  PDF-dokument ”In the Making.” Den amerikanske vending i nyere dansk poesi
 118. Ståhl, Eva-Britta
  , Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige
  PDF-dokument ”Island, Norge, Gotland. En treklang i den nordiska samhörigheten.” Gustaf Larsson och hans översättare
 119. Sundberg, Björn
  , Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument ”… öfversättning af Hjalmar Söderberg”
 120. Svendsen, Erik
  , CUID, afd for kultur og identitet, dansk, RUC, Roskilde Universitetscenter, roskilde, danmark
  PDF-dokument Skrift, fotografi og transmissioner


 121. Svensson, Bo S.
  , Litteraturvetenskap, SOL Lund, Lund, Sweden
  PDF-dokument Att översätta kosmos. Sigrid Combüchens Parsifal (1998) och Chrétien de Troyes Perceval ou le Conte du gral (1183)
 122. Sæther, Astrid
  , Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Hedda, or Aspiration Sky High
 123. Söderlind, Sylvia
  , Dept of English, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada
  PDF-dokument Sankt Kristofer, översättarens skyddshelgon? Om Torgny Lindgrens Hummelhonung
 124. Søndergaard, Leif
  , Syddansk Universitet, Litteraturvidenskab, Odense M., Danmark
  PDF-dokument At fortælle historie –Litterære strategier i historieskrivningen Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl (2008) og Peter Englund: Stridens skönhet och sorg (2009)
 125. Tebelius, Anna
  , Centre for Intercultural Studies, University College London, London, England
  PDF-dokument The many tongues of Polyphemus – Translating Willy Kyrklund’s Polyfem Förvandlad


 126. Thisted, Kirsten
  , Institut for tværkulturelle og regionale studier, Københavns Universitet, København S, Danmark
  PDF-dokument For en ”écriture anticoloniale”. Kulturel oversættelse og litterære kodeskift i Jakob Ejersbos Afrikatrilogi
 127. Tveit, Åse Kristine
  , Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo, Oslo, Norge
  PDF-dokument Cheshire-katten som flyttet til Mandal. Norske oversettelser av Alice’s Adventures in Wonderland
 128. Van Elswijk, Roald
  , Department of Scandinavian Studies, University of Groningen, Groningen, Nederland
  PDF-dokument “Den herlege lydrikdomen av hans språk”. Den nederlandske resepsjonen av Arne Garborg
 129. Veisland, Jørgen
  , Nordisk Institutt, Gdansk Universitet, Gdansk, Polen
  PDF-dokument Imagisme i Laus Strandby Nielsens Den sorte væg
 130. Vulovic, Jimmy
  , Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Översättaren som ideologisk aktör. Om att välja ord i skuggan av den tredje internationalen


 131. Wenusch, Monica
  , Skandinavistik, Universität Wien, Wien, Österrike
  PDF-dokument Johannes V. Superstar. Oversættelse og reception af Johannes V. Jensens skønlitterære værker i Tyskland
 132. Westerlund, Anders
  , Åbo Akademi, Kristinestad, Finland
  PDF-dokument Hans Ruin och den fria essän – exemplet ”Visioner som slockna”
 133. Westerström, Jenny
  , Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
  PDF-dokument Anders Österlings strategier som översättare
 134. Wollin, Lars
  , privatforskning, Uppsala, Sverige
  PDF-dokument Imperialism och xenofobi – eller ett öppet system? Kring ett brytningsskede i den svenska översättningens språkhistoria
 135. Woods, Gurli
  , Women's Studies, DT 1501, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada
  PDF-dokument Between two media: Merete Morken Andersen’s novel Hav av tid and its adaptation to an audio-book


 136. Zillén, Erik
  , Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
  PDF-dokument Fladdermusen, vesslorna och böjligheten. Om fabeltransformationer
 137. Zmuda-Trzebiatowska, Magdalena
  , Institutionen för skandinavistik (Katedra Skandynawistyki), Adam Mickiewicz-universitetet, Poznan, Polen
  PDF-dokument Konsten att översätta folkhemmet. Några tankar kring kulturella aspekter av skönlitterära översättningar från svenska till polska
 138. Zola Christensen, Robert
  , Språk- och litteraturcentrum, Nordiska språk, Lund, Sweden
  PDF-dokument När bara det bästa ändå blir för lite – eller när idiomatiken går förbi översättaren


Tillbaka

Webbmaster: webmaster
Ansvarig enhet: Språk- och litteraturcentrum 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet