lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

SOL-biblioteket

Asien-, LUX- och SOL-biblioteket bildar HT-biblioteken som är till för dig som studerar, forskar och undervisar vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Biblioteken vid HT arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på institutionerna. Mer information hittar du på bibliotekets webbplats: HT-biblioteken