lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentinformation

Allmänt

Generell information om studier vid Språk- och litteraturcentrum finns på de gemensamma sidorna.

Reception

De allra flesta ärenden får du hjälp med i Språk- och litteraturcentrums reception.

Expedition

Du vänder dig till ämnets kursexpeditionen för barnlitteratur med frågor som rör dina kurser.

Studievägledning

Barnlitteratur har en egen studievägledare.

Studierektor