lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-01-21

Pris till SOL-forskare

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har beslutat att tilldela Marianne Gullberg Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig [...]

2019-01-17

Pris till masterstudent

Karoliina Louhema, student på masterprogrammet i språk och språkvetenskap har fått pris för sin uppsats från Johan Nordlander-sällskapets Tuuli Forsgren-fond. [...]

2019-01-14

Anslag till SOL-forskare

Jonas Granfeldt och Marianne Gullberg har beviljats forskningsanslag (5 Mkr) från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för projektet The LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and [...]