lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Seminarium

Assessing Agency, Moral and Otherwise: Beyond the Machine Question

2018-01-19 Fr   13:15 - 15:00

Disputation

Disputation filmvetenskap

2018-01-20 Lö   10:00 - 12:00

Seminarium

Quantifiers and sets

2018-01-24 On   13:15 - 15:00

2018-01-09

SOL-student har fått Lunds kulturstipendium

Ellen Hallström har fått Lunds kulturstipendium. Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut 50 000 kronor i kulturstipendium, oftast fördelat till fem stipendiater. Ellen [...]

2017-12-20

Stort anslag till SOL-forskare

Marianne Gullberg, lingvistik, har fått förlängning på sitt Wallenberg Scholar-anslag för arbetet med projektet Embodied bilingualism med ytterligare fem år.   Vi [...]

2017-12-18

Anslag till SOL-forskare

Gerd Carling, lingvistik, har tilldelats ett fyrårigt forskningsanslag från Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse för projektet "CHRONOS - Chronology of Roots and Nodes of Family [...]