lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)vår 2018höst 2018
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)vår 2018höst 2018
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: