lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Tyska

NybörjarkurserGes termin
Tyska: Nybörjarkurs, 30 hp (TYSB11)höst 2018vår 2019
Tyska: Nybörjarkurs 1, 15 hp (TYSB01)vår 2019
Tyska: Nybörjarkurs 2, 15 hp (TYSB02)höst 2018vår 2019
Grundkurser
Tyska: Grundkurs, 30 hp (TYSA01)höst 2018vår 2019
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2019
Fortsättningskurser
Tyska: Fortsättningskurs, 30 hp (TYSA21)höst 2018vår 2019
Tyska: Översättning, 4,5 hp (TYSD03)höst 2018vår 2019
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp (TYSD04)höst 2018vår 2019
Tyska: Grammatik, 4,5 hp (TYSD05)höst 2018vår 2019
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia, 7,5 hp (TYSD06)höst 2018vår 2019
Tyska: Kandidatkurs, 30 hp (TYSK01)
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning, 7,5 hp (TYSD01)höst 2018vår 2019
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs, 7,5 hp (TYSD02)höst 2018vår 2019
Tyska: Fördjupningskurs, 30 hp (TYSA32)höst 2018vår 2019
Tyska: Kandidatkurs, 30 hp (TYSK02)höst 2018vår 2019
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2018
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2019
Tyska: Modern språkvetenskaplig teori inom germanistiken, 7,5 hp (TYSM11)höst 2018
Tyska: Pragmatik, 7,5 hp (TYSM12)höst 2018
Övrigt
Tyska för tekniker, 7,5 hp (GEMA25)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: