lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska som främmande språk

NybörjarkurserGes termin
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8, 60 hp (SFSH10)
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4, 30 hp (SFSH01)
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8, 30 hp (SFSA30)höst 2017vår 2018
Övrigt
Svenska som främmande språk: Nivå 1, 7,5 hp (SFSA11)
Svenska som främmande språk: Nivå 2, 7,5 hp (SFSA12)
Svenska som främmande språk: Nivå 3, 7,5 hp (SFSA13)
Svenska som främmande språk: Nivå 4, 7,5 hp (SFSA14)
Svenska som främmande språk: Nivå 5, 7,5 hp (SFSA15)
Svenska som främmande språk: Nivå 6, 7,5 hp (SFSA16)
Svenska som främmande språk: Nivå 7, 7,5 hp (SFSA17)
Svenska som främmande språk: Nivå 8, 7,5 hp (SFSA18)
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 5-8, 30 hp (SFSH02)
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4, 30 hp (SFSH11)höst 2017vår 2018
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8, 60 hp (SFSH20)höst 2017vår 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: