lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Grekiska (antik och bysantinsk)

NybörjarkurserGes termin
Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (GREA01)höst 2017
Grundkurser
Grekiska: Klassisk och hellenistisk prosa, 15 hp (GREA02)
Grekiska: Kvinnor i västerländsk historia och kulturhistoria från antiken till nutiden, 15 hp (KGHA01)
Fortsättningskurser
Grekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (GREA03)
Grekiska: Kandidatkurs, 30 hp (GREK01)
Avancerad nivå
Grekiska: Magisterkurs, 30 hp (GREM01)
Grekisk litteraturhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM15)vår 2018
Grekisk språkhistoria från antiken till tidig bysantinsk tid, 7,5 hp (GREM16)höst 2017
Övrigt
Fördjupning i grekisk litteratur, 15 hp (GREM13)
Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i tidig romersk kejsartid., 15 hp (GREM14)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: