lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Författarskolan

GrundkurserGes termin
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs, 30 hp (LUFA01)
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs, 30 hp (LUFA05)höst 2018
Fortsättningskurser
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs, 30 hp (LUFA02)vår 2018
Författarskolan: Litterär gestaltning - breddningskurs, 30 hp (LUFA07)höst 2018
Författarskolan: Litterärt skapande - Fortsättningskurs, 30 hp (LUFA21)
Författarskolan: Litterärt skapande breddningskurs, 30 hp (LUFA31)
Författarskolan: Litterärt skapande - kandidatkurs, 30 hp (LUFK01)
Avancerad nivå
Författarskolan: Magisterkurs, 30 hp (FFSM02)
Författarskolan: Litterär gestaltning, 30 hp (LUFM01)
Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå, 30 hp (LUFM11)höst 2018
Författarskolan: Litterär gestaltning, magisterkurs, 30 hp (LUFM22)höst 2018
Övrigt
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs, 30 hp (LUFA06)
Författarskolan: Litterär gestaltning - kandidatkurs, 30 hp (LUFK08)vår 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: