lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Danska

GrundkurserGes termin
Danska: Grundkurs, 30 hp (NODA13)höst 2017vår 2018
Danska: En introduktion, 7,5 hp (NODB11)höst 2017vår 2018
Historia, samhälle och kultur i Danmark, 7,5 hp (NODB09)höst 2017vår 2018
Danska: Modern dansk litteratur, 7,5 hp (NODB07)vår 2018
Fortsättningskurser
Danska: Fortsättningskurs, 30 hp (NODA23)
Muntlig danska, 7,5 hp (NODB16)vår 2018
Skriftlig danska, 7,5 hp (NODB04)höst 2017vår 2018
Danska: Fortsättningskurs, 30 hp (NODA24)höst 2017vår 2018
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning, 7,5 hp (NODB15)höst 2017
Översättning från danska till svenska, 7,5 hp (NODB08)vår 2018
Retoriken i moderna danska medier, 7,5 hp (NODB10)höst 2017
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)höst 2017
Danska: Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp (NODB13)höst 2017

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: