lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledning

Peter Henning, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

046–222 84 74

Susan Hydén, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 77 66

Cecilia L Johansson, Engelska, Franska, Spanska

Peter Marthinsson, Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Spanska, Masterprogram i översättning

Tjänstledig

Frida Mebius Önnerfors, Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Svenska som främmande språk

Rakel Nihlén, Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

046–222 97 47

Helena Nilsson, Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

046–222 93 80

Therése Otto Koglin, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

Tjänstledig

Åsa Wikström, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

046–222 86 99