lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledning

Frédérique Granath, Engelska, Franska

046–222 75 41

Peter Henning, Barnlitteratur, Litteraturvetenskap

046–222 84 74

Susan Hydén, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 77 66

Peter Marthinsson, Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Spanska, Masterprogram i översättning

046–222 34 48

Rakel Nihlén, Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

046–222 97 47

Helena Nilsson, Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

046–222 93 80

Ingrid Nilsson, Filmvetenskap, Författarskolan, Teaterns teori och praktik

046–222 84 65

Therése Otto Koglin, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

Tjänstledig

Åsa Wikström, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

046–222 86 99