lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk studieinformation

Här finns generell information som gäller för studier vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Du hittar mer specifik information för din kurs under rubriken För studenter under ämnessidorna.

SOL-guiden

Allmän information om Språk- och litteraturcentrums organisation och praktisk vägledning i olika frågor som berör studierna finns sammanställt i SOL-guiden, en broschyr som nås via länken vid terminsstart.

Mer information om...