lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nätbaserad magister-/masterutbildning i svenska som andraspråk

Lunds universitet medverkar i en magister-/masterutbildning i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag. Behörig att söka är den som har en avlagd kandidatexamen med 90 hp i svenska som andraspråk, svenska språket, nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne samt ytterligare 90 högskolepoäng utöver huvudämnet, eller motsvarande kunskaper.

Magister-/masterprogrammet i svenska som andraspråk är ett nätbaserat studieprogram med ett fåtal träffar varje termin. Kurserna ges av lärare från olika universitet. Programmet ges på halvfart och du skall alltså läsa 15 hp varje termin.

I Lunds regi kan du läsa en kurs i språkanalys samt en kurs i grammatisk och fonologisk utveckling och en om flerspråkighet. Du kan även välja att skriva din magisteruppsats och/eller masteruppsats med handledning i Lund. Kontakta Anna Flyman Mattsson  om du vill veta mer om kurserna i Lund eller om programmet.