lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Programstruktur och kursinformation

Under kurslänkarna hittar du kursplaner, litteraturlistor och scheman:

Termin 1, höstterminer

Språk

- Grundläggande arabisk grammatik I, 7,5 hp
- Kommunikativ arabiska I, 7,5 hp

Realia

Termin 2, vårterminer

Språk

- Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5
- Kommunikativ arabiska II, 7,5

Realia

Termin 3, höstterminer

Språk

Realia

Termin 4, vårterminer

Språk

Realia

Termin 5, höstterminer

Ditt val av utlandsstudier termin 5 påverkar ditt val av inriktning termin 6: Läser du arabiska i utlandet skriver du kandidatuppsats i ämnet arabiska, läser du Mellanösternstudier i utlandet skriver du uppsats i ämnet Mellanösternstudier.

Språk Realia
Utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, 30 hp (finansiering via CSN eller avtal, söks av studenten ett år i förväg) Utlandsstudier vid ett arabiskt eller europeiskt universitet, 30 hp (finansiering via CSN eller avtal, söks av studenten ett år i förväg)
eller  
ARAA30 Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp  

Termin 6, vårterminer

Språk Realia
ARAK10 Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp ARAH31 Mellanösternstudier: Teori- och metodkurs, 7,5 hp
Består av: Arabiska: Teori- och Metodkurs, 7,5 hp, Arabiska: Språkhistoria 7,5 hp Valfri kurs 7,5 hp, i samråd med läraren
och Arabiska: Examensarbete 15 hp ARAK11 Mellanösternkunskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp