lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Valbara kurser

Du kan välja mellan alla avancerade kurser inom mastersprogrammet, i samråd med koordinatorn, inom eller utanför din inriktning. Alla dessa kurser har separata behörighetskrav som du måste uppfylla. Du hittar behörighetskraven i de olika kursplanerna. Kontakta studievägledaren vid frågor.

Se respektive ämnes sida för kursutbud. Där finns uppgifter om vilka kurser som ges (under kurser på avancerad nivå).

Om du vill läsa kurser på grundnivå eller vid någon annan institution, måste du ansöka och bli antagen via www.antagning.se. Ansök senast 15 oktober/15 april.

Observera att du inte får ha mer än 30 hp på grundnivå för en masterexamen (15 hp för en magisterexamen).

Courses open for all students autumn term 2017

First half of the semester

English: Lexical Semantics, 7.5 ects (ENGM16) (waitinglist, the course is full at the moment)

Linguistics: Grammatical Patterns in Human Language, 7.5 ects (LINN23)

Linguistics: The Origins of Language, 7.5 ects (LINN25)

In Swedish

Svenska: Grammatik i teori och praktik, 7.5 ECTS (SVEM43)

Second half of the semester 

General Linguistics: Analysing Language Behaviour, 7.5 ects (ALSM11)

Cognitive semiotics: Meaning, Mind and Communication, 7.5 ects (SEMN02)

Rhetoric: Rhetoric and Knowledge, 7.5 ECTS (RETN04)

Language and Linguistics: Discourse Analysis, 7.5 ects (SVEM39)

Courses open for all students spring term 2018

First half of the semester

In Swedish:

Second half of the semester

Scheman

Som hjälp vid val av kurser och för att undvika kurskollision, kan du själv generera ett schema: