lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättarutbildningen

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och den som har ansökt till utbildningen ska infinna sig till provet i Lund. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför H17

Ett extra antagningsprov till Översättarutbildningen äger rum lördagen den 19 augusti kl 9-13 (svensk språkfärdighet) och kl 14-17 (översättningsprov) i sal L207. Ingång från UB-parken. Obligatorisk föranmälan till Åsa Wikström.

Hitta hit: www.sol.lu.se/kontakt/hitta/