lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättarutbildningen

Masterprogram i översättning

Masterprogrammet i översättning är ett 1- eller 2-årigt program på avancerad nivå. Målet för programmet är att utbilda yrkesskickliga översättare till svenska från ett eller ett par av källspråken engelska, franska, italienska, ryska, spanska och tyska. Utbildningen anknyter till den arbetsmarknad som står till buds för översättare i dag.

Hösten 2016 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, italienska, ryska och tyska. (Kursstarten 2017 planeras följande källspråk: engelska, franska och spanska.)

Behörig att söka till utbildningen är den som har en kandidatexamen (180 högskolepoäng) och ett godkänt antagningsprov samt för engelska 60 hp och för övriga språk 90 hp i källspråket.

Här hittar du information om antagningsprovet.

Utbildningsplan från 2016

Program

Utbildningsplan från 2014 till och med 2015

Utbildningsplan från 2016

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mari Mossberg

Studievägledare
Åsa Wikström
Humanisthuset H123

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner
Lingvisthuset L224a

Huvudlärare
Lisa Holm – Svenska
Fabian Beijer – Engelska
Mari Mossberg – Franska
Verner Egerland – Italienska
Johanna Lindbladh – Ryska
Ingela Johansson – Spanska
Henrik Henriksson – Tyska