lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättarutbildningen

Masterprogram i översättning

Masterprogrammet i översättning är ett 1- eller 2-årigt program på avancerad nivå. Målet för programmet är att utbilda yrkesskickliga översättare till svenska från ett eller ett par av källspråken engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Utbildningen anknyter till den arbetsmarknad som står till buds för översättare i dag.

Hösten 2015 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska,  franska och spanska. (Kursstarten 2016 planeras följande källspråk: engelska, italienska och tyska.)

Behörig att söka till utbildningen är den som har en kandidatexamen (180 högskolepoäng) och 90 högskolepoäng i ett av källspråken samt ett godkänt antagningsprov.

Här hittar du information om antagningsprovet.

Översättarutbildningen är för närvarande stängd för ansökan men det kommer att finnas en ny möjlighet att ansöka på denna sida efter den 15 juli.

Utbildningsplan från 2014

Program

Utbildningsplan från 2014 till och med 2015

Utbildningsplan från 2016

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mari Mossberg

Studievägledare
Åsa Wikström
Humanisthuset H123

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner
Lingvisthuset L224a

Huvudlärare
Lisa Holm - Svenska
Marie Källkvist - Engelska
Mari Mossberg - Franska
Verner Egerland - Italienska
Ingela Johansson - Spanska
Henrik Henriksson - Tyska