lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättarutbildningen

Masterprogram i översättning

Masterprogrammet i översättning är ett 1- eller 2-årigt program på avancerad nivå. Målet för programmet är att utbilda yrkesskickliga översättare till svenska från ett eller ett par av källspråken engelska, franska, italienska, ryska, spanska och tyska. Utbildningen anknyter till den arbetsmarknad som står till buds för översättare i dag.

Hösten 2016 ges utbildningen med antagning i källspråken engelska, italienska, ryska och tyska. (Kursstarten 2017 planeras följande källspråk: engelska, franska och spanska.)

 

Här hittar du information om antagningsprovet.

Tre inriktningar från hösten 2016

För att vara behörig till Översättarutbildningen ska du ha en kandidatexamen och ett godkänt antagningsprov. Dessutom ska du för den engelska inriktningen ha 60 hp i engelska (grundkurs och fortsättningskurs). För inriktningen Källspråk franska, italienska, ryska, spanska eller tyska ska du ha 90 hp (nybörjarkurser räknas inte). Om du har en examen som språkkonsult ska du ansöka till inriktningen för språkkonsulter och förutom examen ha 60 hp i engelska eller 90 hp i övriga språk.

Gör en sen anmälan efter 15 juli till Källspråk engelska, LU-82040

Gör en sen anmälan efter 15 juli till Källspråk italienska, ryska, eller tyska, LU-82041

Utbildningsplan från 2016

Program

Utbildningsplan från 2014 till och med 2015

Utbildningsplan från 2016

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mari Mossberg

Studievägledare
Åsa Wikström
Humanisthuset H123

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner
Lingvisthuset L224a

Huvudlärare
Lisa Holm – Svenska
Fabian Beijer – Engelska
Mari Mossberg – Franska
Verner Egerland – Italienska
Johanna Lindbladh – Ryska
Ingela Johansson – Spanska
Henrik Henriksson – Tyska