lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kvalitetsutvärdering av SOL:s utbildningar

Under 2012 och 2013 ingick ett 20-tal ämnen vid SOL i Högskoleverkets/Universitetskanslerämbetets nationella kvalitetsutvärdering av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige. Avsikten med utvärderingarna var att försäkra sig om att studenter får valuta för den tid de investerar i sin utbildning och därför granskades i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Till våra medarbetares och studenters stora glädje har resultaten av utvärderingarna fallit mycket väl ut för SOL:s ämnen som i stor utsträckning tilldelats omdömena "hög kvalitet" och "mycket hög kvalitet".

Läs mer om kvaliteten på respektive utbildning på Universitetskanslerämbetet.