lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kursexpedition

Katherine Anderson Ahlstedt, Engelska

Tjänstledig

Gunilla Ek Werner, Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 10

Robert Ekdahl, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

0–222 84 60

Magnus Göransson, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 87 11

Susan Hydén, Europastudier

046–222 77 66

Cecilia L Johansson, Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska, Spanska

046–222 88 05

Liliete Martins, Arabiska, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Ryska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 84 50

Frida Mebius Önnerfors, Engelska

046–222 75 50

Therése Otto Koglin, Europastudier

Tjänstledig

Marcus Tegler, Japanska, Kinesiska, Tyska

046–222 94 83