lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag till vårterminen 2017 var den 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen är nu öppna för sen anmälan.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. Om du har frågor får du gärna kontakta utbildningens studievägledare

Engelska

Avancerad nivå

Franska

Avancerad nivå

Grekiska (nygrekiska)

Avancerad nivå

Italienska

Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Lingvistik

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Mellanösternkunskap

Fortsättningskurser

Rumänska

Avancerad nivå

Ryska

Grundkurser

Spanska

Grundkurser
Fortsättningskurser

Tyska

Nybörjarkurser

Öst- och centraleuropakunskap

Grundkurser