lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag till höstterminen 2017 var den 18 april.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen har nu öppnat för sen anmälan.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. Se öppettider under sommaren.

Arabiska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Barnlitteratur

Grundkurser
Fortsättningskurser

Danska

Grundkurser
Fortsättningskurser

Engelska

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Filmvetenskap

Grundkurser
Kandidatkurser

Franska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Grekiska (antik och bysantisk)

Nybörjarkurser

Grekiska (nygrekiska)

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Kandidatkurser
Avancerad nivå

Hebreiska

Nybörjarkurser

Isländska

Nybörjar-/grundkurser

Italienska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Japanska

Nybörjarkurser
Fortsättningskurser

Jiddisch

Nybörjarkurser
Grundkurser

Kinesiska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Kognitiv semiotik

Avancerad nivå

Latin

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Lingvistik

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Grundkurser
Kandidatkurser
Avancerad nivå

Mellanösternkunskap

Grundkurser
Fortsättningskurser
Övrigt

Rumänska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser

Ryska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Spanska

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå
Övrigt

Svenska som andraspråk

Grundkurser
Fortsättningskurser

Teaterns teori och praktik

Övrigt

Tyska

Nybörjarkurser
Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Öst- och centraleuropakunskap

Grundkurser
Övrigt