lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 15 juli respektive 15 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Sen anmälan våren 2018

Danska

Grundkurser
Fortsättningskurser

Engelska

Avancerad nivå

Filmvetenskap

Grundkurser
Avancerad nivå

Franska

Avancerad nivå

Grekiska (nygrekiska)

Avancerad nivå

Italienska

Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Jiddisch

Grundkurser

Lingvistik

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Grundkurser

Mellanösternstudier

Fortsättningskurser

Spanska

Grundkurser
Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser

Tyska

Nybörjarkurser