lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag till höstterminen 2017 var den 18 april.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen har nu öppnat för sen anmälan.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. Se öppettider under sommaren.

Arabiska

Fortsättningskurser

Danska

Grundkurser
Fortsättningskurser

Kognitiv semiotik

Avancerad nivå

Lingvistik

Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Mellanösternstudier

Fortsättningskurser

Ryska

Nybörjarkurser

Spanska

Fortsättningskurser

Svenska / Nordiska språk

Fortsättningskurser
Avancerad nivå

Svenska som andraspråk

Fortsättningskurser

Tyska

Nybörjarkurser