lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Introduktionsmöten

Isländska

Inga introduktionsmöten är schemalagda. För en komplett förteckning över aktuella kurser se utbildningsutbudet: