lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Webbregistrering

Registrera dig på webben

För att du ska få delta i undervisningen samt tentera måste du vara registrerad på den kurs/de kurser du läser. Registreringen är också nödvändig för utbetalningar från CSN, om du ansökt om studiemedel. Det är du själv som ska registrera dig i förväg via webben. För att kunna göra detta behöver du det Studentkonto och det lösenord som du fått i samband med antagning till kurs/program (mer om det nedan). Med ett fungerande studentkonto kan du följa anvisningarna nedan.

  1. Gör din webbregistrering fr.o.m./t.o.m. de datum som anges i kallelsen. Senast möjliga webbregistrering är olika datum för olika kurser.
  2. Logga in på www.student.lu.se med dina studentkonto-uppgifter och ditt lösenord. 

  3. I menyn överst på sidan: klicka på Registrering och därefter på Kurs/programregistrering.
  4. Välj rätt termin och klicka på "Fortsätt". Du får nu upp en vy med de kurser/program som är öppna för 
registrering för just dig. Det är endast möjligt att registrera sig på kurser som du är antagen till. Om du står som reserv kan du inte själv registrera dig – detta sköts då manuellt av oss i samband med introduktionsmötet, under förutsättning att du är behörig och/eller att plats finns på kursen. Om du inte kan registrera dig kan det bero på att du är antagen med villkor. Kontakta i så fall studievägledaren för ditt ämne. 

  5. För att komma vidare till registrering på kurs (förbi sidan med programregistrering), klicka på "Fortsätt" en gång till. 

  6. Markera kurs/kurser du vill bli registrerad på. Klicka på "Fortsätt". 

  7. Du får nu upp en granskningsvy så att du kan kontrollera att du fyllt i rätt val samt bekräfta detta 
genom att klicka på "Registrera dig". Det blir även möjligt att skriva ut ett kvitto på din registrering. Du 
behöver inte ta med detta kvitto till introduktionsmötet! 

  8. Problem med webbregistreringen? Ingen fara! Du som blivit antagen, men av olika anledningar inte 
lyckats få igenom en registrering kommer (om du är behörig till kursen) att bli registrerad av 
kursadministratören efter att du närvarat vid det obligatoriska introduktionsmötet. 

  9. OBS! Om du uteblir från introduktionsmötet utan att meddela oss betraktar vi det som ett återbud till kursen! 


Studentkontot (tidigare kallat StiL-id) skapas ca en vecka efter att du fått ditt andra antagningsbesked om att du antagits vid Lunds universitet. När kontot är skapat skickas ett mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du använde när du gjorde din ansökan till Lunds universitet. Det är du själv som aktiverar studentkontot genom att följa anvisningarna i det mejlet.

Har du varit student vid Lunds universitet någon av de senaste terminerna fungerar oftast dina gamla studentkonto-uppgifter och du får inget nytt mejl om aktivering.

Studentkontot

Studentkontot skapas ca en vecka efter att du fått ditt andra antagningsbesked. När kontot är skapat skickas ett mejl om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du använde när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Läs mer på lu.se: IT-tjänster, support och driftinfo

SOL-guiden

Du som är ny student vid SOL-centrum får SOL-guiden vid uppropet, men ta gärna en titt redan nu – den innehåller mycket matnyttig information om att studera hos oss:  Allmän information